Psaltari .

XII. Psalmi .

 

LAT. XI. RUcousPsalmi/ sillä wanhurscaita on wähä/ ja jumalattomia paljo/ v. 3.
että Jumala häwitäis caicki ulcocullatut ja tylyt/ v. 4.
ja lupauxens peräst autais sorttuja/ v. 6.
pitäis sanans puhtana ja wilpitöinnä/ v. 7.
jumalattomat owat wahingoliset/ v. 9.

 

Ps 12:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa cahdexalla kielellä.
Ps 12:2 AUta HERRA: sillä pyhät owat wähendynet/ ja uscolliset owat harwat ihmisten lasten seas.
Ps 12:3 Jocainen puhu lähimmäisens cansa turha/ liehacoidzewat ja opettawat eripuraisist sydämistä.
Ps 12:4 Catcoickon HERra caiken ulcocullaisuden/ ja ylpiäst puhuwaiset sydämet.
Ps 12:5 Jotca sanowat: meidän kielem pitä woittaman/ meidän tule puhua/ cuca meidän HERram on ?
Ps 12:6 Että köyhät häwitetän ja waiwaiset huocawat/ nyt minä nousen/ sano HERra/ minä saatan awun/ että rohkiast pitä opetettaman.
Ps 12:7 HERran puhet owat kirckat nijncuin selitetty hopia sawiastiois/ seidzemen kerta coeteldu.
Ps 12:8 Sinä HERra kätke ne/ ja warjele meitä tästä sugusta ijancaickisest.
Ps 12:9 Sillä jocapaicka on jumalattomia täynäns/ cusa sencaltaiset irralliset ihmiset Canssa hallidzewat.

Vers. 9. Irralliset ) Cusa tyrannit/ ulcocullatut ja eriseurat hallidzewat/ sijhen jumalattomat idzens cocowat/ ja jalost menestywät.