Psaltari .

CXXXIII. Psalmi .

 

LAT. CXXXII. ON OpetusPsalmi/ että rauhallisest ja yximielisest yhdes eletäisin/ v. 2.
osotta yhteyden cauneuden ja hyödytyxen/ werta hywänhajuiseen Balsamijn ja hedelmälliseen sateseen/ v. 3.

 

Ps 133:1 Dawidin weisu corkeimmas Chuoris. CAdzos/ cuinga hywä ja suloinen se on/ että weljet sowinnos keskenäns asuwat.
Ps 133:2 Nijncuin se callis woide/ joca Aaronin päästä wuota coco hänen partaans/ joca wuota hänen waatteisijns.
Ps 133:3 Nijncuin neste/ joca Hermonist tule alas Zionin wuorelle: Sillä siellä lupa HERra siunauxen/ ja elämän alati ja ijancaickisest.

Vers. 1. Keskenäns ) se on/ cosca woimalliset/ suuret/ pyhät/ ja taitawat pitäwät murhen köyhist/ huonoist ja taitamattomist/ Rom. 14:1.