Psaltari .

XLVII. Psalmi .

 

LAT. XLVI. ENnustus Christuxest/ ja woiton wirsi Christuxen riemullisest taiwasen astumisest/ joca ihmisen luondons puolest istu Jumalan oikialla kädellä/ Cuningasna ja caickein HERrana/ joca Evangeliumilla coco hänellens pyhän seuracunnan/ v. 2.
neuwo caickia ihmisiä ilolla ja riemulla tätä HERra ottaman wastan/ v. 7.
jonga waldacunda lewiä coco maan pijrin ylidze/ v. 9.

 

Ps 47:1 Corahn lasten Psalmi edelläweisattapa.
Ps 47:2 CAicki Canssat paucuttacat käsiän/ ja ihastucat Jumalalle/ iloisella änellä.
Ps 47:3 Sillä HERra caickein corkein on hirmuinen/ suuri Cuningas coco maan päällä.
Ps 47:4 Hän waati Canssat meidän alam/ ja pacanat meidän jalcaim ala.
Ps 47:5 Hän walidze meille meidän perimisem/ Jacobin cunnian/ jota hän racasta. Sela.
Ps 47:6 Jumala astui ihastuxella ylös/ ja HERra helisewällä Basunalla.
Ps 47:7 Weisatcat/ weisatcat Jumalalle/ weisatcat/ weisatcat meidän Cuningallem.
Ps 47:8 Sillä Jumala on coco maan Cuningas/ weisatcat hänelle taitawast.
Ps 47:9 Jumala on pacanoitten Cuningas/ Jumala istu pyhäsä istuimesans.
Ps 47:10 Canssain päämiehet owat cocondunet Abrahamin Jumalan Canssan tygö: sillä/ Jumala on sangen corgotettu kilpein tykönä maan päällä.

Vers. 10. Kilpein ) Herrat myös tulewat Christityxi.