Psaltari .

CI. Psalmi .

 

LAT. C. Hallituxen cuwa/ jota caicki haldiat pitä jocapäiwä cadzeleman/ että he sen jälken heidän aiwoituxens/ neuwons ja työns asetaisit. Ja Propheta pane idzens cuwaxi/ nijncuin oikia Cuningas ja hallidzia/ v. 1.
joca palwelians pitä curituxes ja hywisä tawoisa/ ja ei kärsi huonesans wääriä ja pahoja palwelioita/ v. 4.
waan racasta totisia ja wacoja/ v. 6.
häwittä caicki jumalattomat ja pahantekiät/ v. 8.

 

Ps 101:1 Dawidin Psalmi. MInä weisan armosta ja oikeudesta/ ja sanon sinulle HERra kijtoxen.
Ps 101:2 Minä käytän minuni taitawast ja toimellisest nijtä cohtan/ jotca minun omani owat/ ja waellan uscollisest minun huonesani.
Ps 101:3 En minä ota paha asiata eteeni/ minä wihan wäärintekiöitä/ ja en salli heitä olla tykönäni.
Ps 101:4 Nurja sydän olcon minusta pois/ en minä kärsi paha.
Ps 101:5 Joca lähimmäistäns sala panettele/ sen minä hucutan/ en minä kärsi ylpeitä ja röyckiöitä.
Ps 101:6 Minun silmäni cadzowat uscollisia maan päällä/ että he asuisit minun tykönäni/ ja racastan hurscaita palwelioita.
Ps 101:7 Petollisia ihmisiä en minä pidä huonesani/ ei walehteliat menesty minun tykönäni.
Ps 101:8 Warahin minä hucutan caicki jumalattomat maasta/ häwittäxeni caickia pahointekiötä HERran Caupungista.