Psaltari .

XIV. Psalmi .

 

LAT. XIII. ON sydämelinen walitus ihmisen turmellust luonnosta/ että tyhmät owat peräti suruttomat ja Jumalan ylöncadzojat/ v. 1.
cuin nähdän Jumalan omast todistuxest/ joca sydämet tutki/ v. 2.
uhca HERran ylöncadzoit/ ja hänen pyhäins wainoit/ Jumalan rangaistuxella ja wihalla/ v. 4.
toiwotta sydämest/ että Christus luwattu Messias tulis Canssans pelastaman/ v. 7.

 

Ps 14:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 14:2 TYhmät sanowat sydämesäns: ei Jumalata oleckan/ ei he mitän kelpa/ ja owat ilkiät heidän menoisans/ ei ole joca hywä teke.
Ps 14:3 HERra cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ nähdäxens/ jos jocu ymmärräis eli edzeis Jumalata.
Ps 14:4 Mutta he owat caicki poikennet pois/ ja caicki owat kelwottomat/ ei ole yxikän joca hywä teke/ ei ainoacan.
Ps 14:5 Eikö sijs kengän pahointekiöist sitä hawaidze ? jotca minun Canssani syöwät rawiten heitäns/ waan ei he rucoile HERra.
Ps 14:6 Siellä he cowin pelkäisit: mutta Jumala on läsnä wanhurscasten sucua.
Ps 14:7 Te häwäisette köyhän neuwon/ mutta Jumala on hänen turwans.
Ps 14:8 Oi/ jos apu tulis Israelille Zionist/ ja HERra päästäis fangitun Canssans/ nijn Jacob iloidzis/ ja Israel riemuidzis.

Vers. 2. Tyhmät ) se on/ irtat ihmiset/ jotca ei Jumalasta lucua pidä.
v. 6. Pelkäisit ) Ei he Jumalata pelkä/ mutta elatustans/ tawaratans/ cunniatans/ waarojans ja cuolematans/ etc.