Psaltari .

XI. Psalmi .

 

LAT. X. LOhdutusPsalmi/ jolla hän tiettäwäxi teke/ ettei hän enä tahdo paeta Saulin tuimutta ja julmutta/ nijncuin muutamat händä tekemän neuwoit/ v. 1.
Jumala on wanhurscas/ Caickiwaldias ja sydänden tutkia/ v. 4.
joca woi estä jumalattomat/ ja suojella siweit/ v. 6.

 

Ps 11:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 11:2 HERraan minä uscallan: cuinga te sanotte minun sielulleni/ että hän lennäis nijncuin lindu teidän wuorillen ?
Ps 11:3 Sillä cadzos/ jumalattomat jännittäwät joudzen/ ja panewat nuolens jänden päälle/ salaisest ammutaxens hurscaita.
Ps 11:4 Sillä he ricoit perustuxen/ mitä wanhurscas taita toimitta ?
Ps 11:5 HERra on hänen pyhäsä Templisäns/ HERran istuin on taiwasa/ hänen silmäns ottawat waarin/ ja hänen silmäns laudat coettelewat ihmisten lapset.
Ps 11:6 HERra coettele wanhurscasta/ hänen sieluns wiha jumalatoinda/ ja jotca wääryttä racastawat.
Ps 11:7 Hän anda sata jumalattomain päälle pitkäisen leimauxia/ tulda ja tulikiwe/ ja anda heille tuulispäät palcaxi.
Ps 11:8 Sillä HERra on wanhurscas/ ja racasta wanhurscautta/ että heidän caswons cadzowat oikeutta.

Vers. 4. Toimitta ) Nijncuin he tahdoisit sano: mitä tyhmän pidäis meitä estämän ja opettaman.
v. 8. Heidän ) se on/ siweitten v. cod. Cadzowat ) Ei he luowu wainomisen tähden/ waan pysywät oikeudes/ ja ymmärtäwät/ että oikeus on Jumalalle otollinen.