Psaltari .

XLIX. Psalmi .

 

LAT. XLVIII. OPetusPsalmi/ josa Dawid neuwo caickia ihmisiä/ ettei he pahenis jumalattomain menestyxest täsä mailmasa/ v. 2.
sillä heidän tawarans/ cunnians ja hecumans etc. on turha/ ja ei auta cuolemast/ waan upottawat helwettijn/ v. 6.
neuwo caickia jumalisia/ ettei he jumalattomille sencaltaisi cadetis/ waan idze edzisit ijancaickista ja catomatoinda hywä/ v. 16.

 

Ps 49:1 Corahn lasten Psalmi edelläweisattapa.
Ps 49:2 CUulcat tätä caicki Canssat/ ottacat corwijn caicki jotca tällä ajalla elätte.
Ps 49:3 Sekä yhteinen Canssa/ että herrat/ sekä rickat että köyhät/ yxi toisens cansa.
Ps 49:4 Minun suun puhu taitawast/ ja minun sydämen sano ymmärryxen.
Ps 49:5 Minä tahdon cuulla hywän sananlascun/ ja caunin tapauxen candeleilla soitta.
Ps 49:6 Mixi minä pelkäisin pahoina päiwinä/ cosca minun sortajani pahat tegot käywät minua ymbäri.
Ps 49:7 Jotca luottawat tawaroihins/ ja suurest kerscawat rickaudestans.
Ps 49:8 Ei welikän taida ketän lunasta/ eikä Jumalalle ketän sowitta.
Ps 49:9 Sillä heidän sieluns lunastus on ylön callis/ nijn että se jää tekemät ijancaickisest.
Ps 49:10 Waicka hän myös wielä cauwan eläis/ ja ei näkis hauta.
Ps 49:11 Sillä cuitengin nähdän senmuotoiset taitawat cuolewan/ nijn ikänäns cuin tyhmät ja hullut catowat/ ja täyty muille jättä heidän tawarans.
Ps 49:12 Ja sijttekin he ajattelewat heidän huonens pysywän ijancaickisest/ ja cotons sugusta sucuun/ ja heidän nimens muistetaisin maan päällä.
Ps 49:13 Waan ei ihminen taida pysyä cunniasa/ mutta loppu nijncuin eläimetkin.
Ps 49:14 Tämä heidän tiens on sula hulluus/ cuitengin heidän sucuns sitä suullans kijttäwät. Sela.
Ps 49:15 He macawat helwetis nijncuin lambat/ cuolema heitä calua/ mutta hurscat sangen pian hallidzewat heitä/ ja heidän öyckäyxens pitä huckuman/ ja heidän täyty jäädä helwettijn.
Ps 49:16 Mutta Jumala cuitengin wapahta minun sieluni helwetin wallasta/ sillä hän corjais minua. Sela.
Ps 49:17 Älä sitä tottele cosca jocu ricastu/ eli jos hänen huonens cunnia suurexi tule.
Ps 49:18 Sillä cosca hän cuole/ ei hän mitän myötäns wie/ eikä hänen cunnians mene hänen cansans alas.
Ps 49:19 Waan hän uscalda tähän hywään elämään/ ja kijttä sitä/ cosca jocu idzellens hywiä päiwiä saatta.
Ps 49:20 Nijn he menewät Isäins perän/ ja ei näe ikänäns walkeutta.
Ps 49:21 Sillä cosca ihminen on cunniasa/ ja ei ole ymmärryst/ nijn hän mene tääldä cuin eläimet.

Vers. 10. Cauwan eläis ) On hywällä mielellä/ ja ei ikänäns ajattele cuolemata.
v. 12. heidän huonens ) heidän sucuns/ lapsens ja perhens.
v. 19. Uscalda ) hän pitä sijtä paljo/ että coreillan/ ja on yldäkylläisest täsä mailmasa.