Psaltari .

LXXXII. Psalmi .

 

LAT. LXXXI. JAlo opetus mailmalisille haldioille/ että he heidän woimans ja hallituxens Christillisest käyttäisit: sillä Jumala on corkein Duomari/ jolle caicki käskyläiset pitä tilin tekemän/ v. 2.
walitetan myös heidän wääryttäns/ ja muistutetan heille heidän wircans/ v. 6.
että he owat suuresa wallasa/ nijn heidän pahan tecons tähden pitä heidän hirmuisest rangaistaman/ v. 7.
rucoile Jumalata duomidzeman Canssans/ v. 9.

 

Ps 82:1 Assaphin Psalmi.
Ps 82:2 Jumala seiso Jumalan seuracunnasa/ ja on Duomari jumalitten seasa.
Ps 82:3 Cuinga cauwan te wäärin duomidzetta/ ja jumalattoman muoto cadzotta ? Sela.
Ps 82:4 Tehkät oikeus köyhälle ja orwoille/ ja auttacat radolliset ja waiwaiset oikeudelle.
Ps 82:5 Pelastacat ylöncadzottua ja köyhä/ ja päästäkät händä jumalattoman wallasta.
Ps 82:6 Mutta ei he tottele eikä lucua pidä/ he käywät lackamata pimeisä/ sentähden täyty caicki maan perustuxet caatua.
Ps 82:7 Minä tosin sanoin: te oletta jumalat/ ja caicki corkeimman lapset.
Ps 82:8 Cuitengin täyty teidän cuolla nijncuin ihmisetkin/ ja nijncuin tyrannit huckuwat.
Ps 82:9 Nouse Jumala ja duomidze maa: sillä caicki pacanat owat sinun omas.