Psaltari .

CXXXVIII. Psalmi .

 

LAT. CXXXVII. DAwid kijttä Jumalata hänen pyhän sanans ja Ewangeliumin edestä/ jonga hän on andanut ilmoitta caikille pacanoille mailmas/ v. 1.
neuwo Cuningaita ja woimallisia ottaman sitä wastan/ ettei HERra cukistais heitä istuimeldans/ v. 4.
sillä hän racasta nöyriä/ ja wiha ylpeitä/ v. 6.
ja anda idzens Jumalan suojeluxen ala/ v. 8.

 

Ps 138:1 Dawidin. MInä kijtän sinua coco sydämestäni/ jumalitten edes minä sinulle kijtost weisan.
Ps 138:2 Minä cumarran sinun pyhän Templis puoleen/ ja kijtän sinun nimes/ sinun hywydes ja wacuudes tähden/ sillä sinä teit sinun nimes cunnialisexi caickein päälle/ sinun sanallas.
Ps 138:3 Cosca minä sinua rucoilen nijn cuuldele minua/ ja anna minun sielulleni suuri wäkewys.
Ps 138:4 HERra/ sinua kijttäwät caicki Cuningat maan päällä/ että he cuulewat sinun suus sanoja.
Ps 138:5 Ja weisawat HERran teillä/ että HERran cunnia on suuri.
Ps 138:6 Sillä HERra on corkia/ ja cadzele nöyriä/ ja ylpiät tunde cauca.
Ps 138:7 Jos minä waellaisin ahdistuxeni keskellä/ nijns wirgotat minua/ ja lähetät kätes minun wihollisteni wihan päälle/ ja autat oikialla kädelläs.
Ps 138:8 HERra teke sijhen lopun minun tähteni/ HERra sinun hywydes on ijancaickinen/ älä sinun käsialas hyljä.

Vers. 1. Jumalitten ) Engelitten ja Jumalan lasten edes.