Psaltari .

XVIII. Psalmi .

 

LAT. XVII. ON erinomainen KijtosPsalmi/ josa Dawid hartast ylistä HERra/ joca hänen on pelastanut caikista hänen wihamiehistäns/ v. 2.
lueskele/ mistä ja millä Jumala on händä auttanut/ v. 5.
osotta Jumalan wihan ja woiman rangaista/ näillä sanoilla: tomu/ tulenleimaus/ pitkäisen jylinä/ raket ja maan järistys/ v. 8.
kersca wiattomudestans/ v. 17.
luettele suuret ja monet hywät tegot/ cuin Jumala hänelle tehnyt on/ erinomaisest/ että hän rohwais hänen sydämens sotiman ja woittaman hänen wihollisians/ v. 29.
caikista näistä kijttä hän HERra/ v. 50.

 

Ps 18:1 Dawidin HERran palwelian Psalmi/ edelläweisattapa/ joca HERralle nämät weisun sanat puhui/ cosca HERra hänen wapahti caickein wihollistens ja Saulin käsistä/ ja sanoi:
Ps 18:2 MInä racastan sydämestäni sinua HERra/ minun woiman/ HERra minun callion/ minun linnan minun wapahtajan/ minun Jumalan/ minun wahan/ johonga minä turwan.
Ps 18:3 Minun kilpen/ ja minun autuudeni sarwi/ ja minun warjeluxen.
Ps 18:4 Minä kijtän ja rucoilen HERra/ nijn minä wapadetan wihollisistani.
Ps 18:5 Sillä cuoleman sitet owat käärinet minun ymbäri/ ja Belialin ojat peljätit minun.
Ps 18:6 Helwetin sitet käsitit minun/ ja cuoleman paulat ennätit minun.
Ps 18:7 Ahdistuxesani rucoilen minä HERra/ ja pargun minun Jumalani tygö/ nijn hän cuule minun äneni hänen Templistäns/ ja minun huuton hänen edesäns tule hänen corwijns.
Ps 18:8 MAa lijckui ja wapisi/ ja wuorten perustuxet lijcuit ja wärisit/ cosca hän wihastui.
Ps 18:9 Tomu suidzi hänen sieramistans/ ja culuttawa tuli hänen suustans/ nijn että se sieldä leimahti.
Ps 18:10 Hän notkisti taiwat ja astui alas/ ja hämärä oli hänen jalcains alla.
Ps 18:11 Hän astui Cherubimin päälle ja lensi/ ja hän lensi tuulden sijpein päällä.
Ps 18:12 Hänen majans ymbärillä oli pimeys/ ja musta paxu pilwi/ josa hän lymys oli.
Ps 18:13 Kirckaudest hänen edesäns hajoisit pilwet/ rakeilla ja leimauxilla.
Ps 18:14 Ja HERra jylisti taiwaisa/ ylimmäinen andoi pauhinans/ rakeilla ja leimauxilla.
Ps 18:15 Hän ambuis nuolens ja hajotti heitä/ hän iski cowat leimauxet/ ja peljätti heitä.
Ps 18:16 Ja nijn ilmestyit wetten culjut ja maan/ HERra sinun laitoxestas ja sinun sierames puhalluxesta ja cuorsamisesta.
Ps 18:17 HÄn lähetti corkeudesta ja haki minun/ ja weti minun ulos suurista wesistä.
Ps 18:18 Hän wapahti minun woimallisista wihollisistani/ minun wainollisistani/ jotca minua wäkewämmät olit.
Ps 18:19 Jotca minun ennätit tuscasani/ ja HERra tuli minun turwaxeni.
Ps 18:20 Ja hän wei minun lakialle/ hän temmais minun ulos: sillä hän mielistyi minuun.
Ps 18:21 HERra teke hywästi minun cohtani/ minun wanhurscaudeni peräst/ hän maxa minulle kätteni puhtauden perästä.
Ps 18:22 Sillä minä pidän HERran tiet/ ja en ole jumalatoin Jumalatani wastan.
Ps 18:23 Sillä caicki hänen oikeudens owat minun silmäini edes/ ja hänen käskyjäns en minä hyljä.
Ps 18:24 Waan olen wiatoin hänen edesäns/ ja wäldän syndiä.
Ps 18:25 Sentähden HERra costa minulle wanhurscaudeni perästä/ minun kätteni puhtauden perästä/ hänen silmäins edesä.
Ps 18:26 Pyhäin cansa sinä pyhä olet/ ja hywäin cansa hywä.
Ps 18:27 Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ ja nurjain cansa sinä nurja olet.
Ps 18:28 Sillä sinä autat radollista Canssa/ ja corkiat silmät sinä alennat.
Ps 18:29 Sillä minun kyntiläni sinä walaiset/ HERra minun Jumalan/ walaise minun pimeydeni.
Ps 18:30 SIllä sinun cauttas minä sotawäen murennan/ ja minun Jumalasani minä carcan muurin ylidze.
Ps 18:31 Jumalan tiet owat wiattomat/ HERran puhet owat peratut/ hän on caickein kilpi/ jotca häneen uscaldawat.
Ps 18:32 Sillä cuca on Jumala/ paidzi HERra ? eli waha ilman meidän Jumalatam.
Ps 18:33 Jumala wyöttä minun woimalla/ ja pane minun tieni wiattomaxi.
Ps 18:34 Hän teke minun jalcani nijncuin peurain/ ja asetta minua corkeudelle.
Ps 18:35 Hän opetta minun käteni sotiman/ ja käsiwarteni waskijousta wetämän.
Ps 18:36 JA sinä annoit minulle autuudes kilwen/ ja sinun oikia kätes wahwista minun. Ja coscas minun alennat/ nijn sinä teet minun suurexi.
Ps 18:37 Sinä teet minulle sian käydäxeni/ ettei minun candapääni liwistyis.
Ps 18:38 Minä ajan wihollisiani taca/ ja käsitän heitä/ ja en palaja ennencuin minä heitä hucutan.
Ps 18:39 Minä rundelen heitä/ ja ei he taida seiso minua wastan/ heidän täyty caatua minun jalcaini ala.
Ps 18:40 Sinä taidat minun walmista woimalla sotaan/ sinä taidat ne paiscata alas/ jotca owat minua wastan.
Ps 18:41 Sinä saatat minun wiholliseini pakeneman/ ja minä cadotan wainojan.
Ps 18:42 He huutawat/ waan ei ole auttajata/ HERra/ mutta ei hän wasta heitä.
Ps 18:43 Minä surwon heitä nijncuin maan tomun tuulen edesä/ ja heitän pois nijncuin logan raitilda.
Ps 18:44 SInä autat minua rijdaisesta Canssasta/ ja asetat pacanain pääxi/ Canssa palwele minua/ jota en minä tundenut.
Ps 18:45 Se cuuldele minua cuuliaisilla corwilla/ ja muucalaiset lapset ei minusta mitän woittanet.
Ps 18:46 Muucalaiset lapset waipuwat/ ja wapisewat heidän siteisäns.
Ps 18:47 HERra elä/ ja kijtetty olcon minun wahan/ ja minun autuudeni Jumala olcon ylistetty.
Ps 18:48 Jumala joca minulle coston anda/ ja waati Canssat minun alani.
Ps 18:49 Joca minua autta wihollisistani/ ja corgotta minun nijstä/ jotca carcawat minua wastan/ sinä autat minua wääristä.
Ps 18:50 Sentähden minä kijtän sinua HERra pacanain seas/ ja weisan nimelles kijtoxen.
Ps 18:51 Joca suuren autuuden Cuningalles osotat/ ja teet hywästi woidellulles/ Dawidille ja hänen siemenellens ijancaickisest.

Vers. 21. Wanhurscaudeni ) se on/ en minä ole epätiedosta mitän alcanut/ waan olen pysynyt Jumalan sanasa/ ja olen sentähden kärsinyt mitä minun tuli kärsiä. Ja tämä on se wanhurscaus/ josta hän täsä puhu. Hän puhu myös täsä Christuxen personas/ joca oli puhdas ja ilman synnitä: muutoin ei ole yhtän ihmistä Jumalan edes puhdasta ja ilman synnitä/ jota Dawid myös idzestäns tunnusta/ Psal. 51: ja mualla.