Psaltari .

L. Psalmi .

 

LAT. XLIX. ENnustus Christuxen waldacunnasta/ että se alca Zionist/ ja cuulu coco mailmasa/ v. 1.
ei pidä uhrijn turwattaman/ v. 7.
sillä ei Jumala nijllä lepytetä/ waan rucouxella/ ylistyxellä ja kijtoxella/ jotca uscosä tapahtuwat/ v. 9.
caicki ulcocullatut rangaistan/ jotca peittäwät heidän pahat tecons caunilla sanoilla/ luullen ne myös Jumalan edesä peitetyxi/ nijncuin he ihmisten edes owat tietämättömät/ joca on turha/ v. 16.
mutta Jumala lepytetän toisella uhrilla/ v. 22.

 

Ps 50:1 Assaphin Psalmi. HERra Jumala se wäkewä/ puhu ja cudzu mailman/ hamast Auringon coitosta nijn laskemisen asti.
Ps 50:2 Zionista käy ylös kircas Jumalan paiste.
Ps 50:3 Meidän Jumalam tule ja ei waickene/ culuttawainen tuli käy hänen edelläns/ ja hänen ymbärilläns suuri ilma.
Ps 50:4 Hän cudzu taiwan ja maan/ duomitaxens hänen Canssans.
Ps 50:5 Cootcat minulle minun pyhäni/ jotca lijtosta enämmän pitäwät cuin uhreista.
Ps 50:6 Ja taiwat pitä hänen wanhurscauttans ilmoittaman/ sillä Jumala on Duomari. Sela.
Ps 50:7 Cuule minun Canssan/ anna minun puhua/ Israel anna minun sinun seasas todista/ minä Jumala/ olen sinun Jumalas.
Ps 50:8 Sinun uhreistas en minä sinua nuhtele: sillä sinun polttouhris owat alati minun edesäni.
Ps 50:9 En minä ota härkiä sinun huonestas/ engä caurita nawetostas.
Ps 50:10 Sillä caicki medzän eläimet owat minun/ ja carjat mäjillä jotca tuhannin käywät.
Ps 50:11 Minä tunnen caicki linnut wuorten päällä/ ja caickinaiset pedot medzäs owat minun edesäni.
Ps 50:12 Jos minä ison/ en minä sitä sanois sinulle: sillä maan pijri on minun/ ja caicki mitä sijnä on.
Ps 50:13 Luuletcos minun syöwän härjän liha/ elickä cauristen werta juoman ?
Ps 50:14 Uhra Jumalalle kijtosuhri/ ja maxa ylimmäiselle lupauxes.
Ps 50:15 Ja rucoile minua hädäsäs/ nijn minä autan sinua/ ja sinun pitä cunnioidzeman minua.
Ps 50:16 Mutta jumalattomalle sano Jumala: mixis ilmoitat minun oikeuxiani/ ja otat minun lijttoni suulles ?
Ps 50:17 Ettäs cuitengin curitusta wihat/ ja heität minun sanani tacas.
Ps 50:18 Coscas warcan näet/ nijns juoxet hänen cansans/ ja pidät yhtä huorintekiäin cansa.
Ps 50:19 Sinun suus sallit sinä paha puhua/ ja sinun kieles saatta petosta matcan.
Ps 50:20 Sinä istut ja puhut weljeis wastan/ sinä panettelet äitis poica.
Ps 50:21 Näitäs teet ja minä olen wait/ nijns luulet että minä olen sinun wertaises. Mutta minä rangaisen sinua/ ja asetan näitä silmäis eteen.
Ps 50:22 Ymmärtäkät sijs näitä/ te jotca Jumalan unhotatte/ etten minä temmais joscus pois/ ja ei olis enämbi wapahtaja.
Ps 50:23 Joca kijtosta uhra/ se ylistä minua/ ja sijnä on se tie/ että minä osotan hänelle Jumalan autuuden.

Vers. 4. Duomitaxens ) hallitaxens/ auttaxens/ pelastaxens Perkelest/ ihmisist/ cuolemast/ synnist/ etc.
v. 15. Lupauxes ) Jotas hänelle luwannut olet/ että hän olis sinun Jumalas.