Psaltari .

CXVII. Psalmi .

 

LAT. CXVI. CAickein ihmisten/ cusa ikänäns he asuwat mailmas/ pitä ylistämän Jumalata/ hänen ijancaickisen hywydens ja totudens tähden/ v. 1.

 

Ps 117:1 KIittäkät HERra caicki pacanat/ ylistäkät händä caicki Canssa.
Ps 117:2 Sillä hänen armons ja totudens on woimallinen meidän päällem ijancaickisest. Halleluja.