Psaltari .

CXLIV. Psalmi .

 

LAT. CXLIII. RUcous ja kijtos/ josa Dawid tunnusta woiton wihollisia wastan/ ja onnen hallitus wirasa/ olewan HERran lahjan/ jonga edest hän händä hartast kijttä/ v. 1.
rucoile/ että Jumala wastakin händä warjelis caikista wihollisistans/ ja andais rauhallisen hallitus wiran/ v. 5.
sillä wiholliset wahingollisia ja kelwottomia opettawat/ ja cadzowat ajallista ja catowaista hywyttä/ v. 8.
mutta autuas on se Canssa/ jonga Jumala HERra on/ v. 15.

 

Ps 144:1 Dawidin Psalmi. KIjtetty olcon HERra minun turwan/ joca minun käteni opetta sotiman/ ja minun sormeni tappeleman.
Ps 144:2 Minun laupiuden ja minun linnan/ minun warjeluxen ja minun wapahtajan/ minun kilpen/ johon minä uscallan/ joca minun Canssani alani waati.
Ps 144:3 HERra/ mikä ihminen on ettäs händä näin corjat ? eli ihmisen poica/ ettäs hänestä nijn otat waarin ?
Ps 144:4 On sijttekin ihminen tyhjän werta/ hänen aicans cato nijncuin warjo.
Ps 144:5 HERra callista taiwas ja astu alas/ rupe wuorihin että he suidzisit.
Ps 144:6 Anna leimauxet iske ja hajota heitä/ ambua sinun nuolias ja cauhistuta heitä.
Ps 144:7 Lähetä kätes ylhäldä ja kirwota minua/ ja pelasta minua suurista wesistä/ ja muucalaisten lasten käsistä.
Ps 144:8 Joiden opetus on kelwotoin/ ja heidän työns wäärät.
Ps 144:9 Jumala/ minä weisan sinulle uden wirren/ minä soitan sinulle kymmenen kielisellä Psaltarilla.
Ps 144:10 Sinä joca Cuningalle woiton annat/ ja wapadat Dawidin sinun palwelias/ häijyin murhamiecasta.
Ps 144:11 Päästä myös minua ja pelasta minua muucalaisten lasten kädestä/ joiden opetus on kelwotoin/ ja heidän työns wäärät.
Ps 144:12 Että meidän pojat caswaisit nuorudellans nijncuin wesat/ ja meidän tyttäret/ nijncuin Templin caunistetut seinät/ ja cuin coriat huonet.
Ps 144:13 Meidän aittam olcon täynnä/ jotca runsat elatuxet andaisit/ toinen toisens perästä/ että meidän lambam poikisit tuhannen/ ja satata tuhatta/ meidän kylisäm.
Ps 144:14 Että meidän härkäm olisit wahwat työhön/ ettei yhtän wahingota/ eikä walitusta/ eli cannetta olis meidän catuillam.
Ps 144:15 Autuas on se Canssa jolle nijn käy/ waan autuas on se Canssa/ jonga HERra Jumalana on.

Vers. 7. Muucalaisten lasten ) jotca ei ole oikiat Jumalan lapset uscosa/ waan he owat ainoastans olewanans lapset.
v. 12. Caswaisit ) Nijn jumalattomat puhuwat ja toiwottawat/ jotca ei Jumalan päälle luota/ nijncuin ricas mies Evangeliumis/ Luc. 12:19.
v. 14. Walitusta ) Ettei meille mitän waara/ tautia eli tusca tapahduis/ waan että caickinaist kyllä olis.