Psaltari .

CXLIII. Psalmi .

 

LAT. CXLII. ON sangen callis CatumusPsalmi/ josa Dawid/ joca oli mies Jumalan mielen jälken/ rucoile Jumalata murhellisella ja ahdistetulla sydämellä/ ettei hän angaran oikeudens perästä käwis oikeudelle hänen cansans/ v. 2.
sillä hänen edesäns ei ole yxikän ihminen seisowainen v. 3.
sentähden pakene hän Jumalan armoon ja laupiuteen/ ja ikäwöidze suurest syndins andexisaamist/ v. 5.
että hän auttais myös händä hänen wihollisistans/ wirgotais/ opetais ja johdatais händä. 8.

 

Ps 143:1 Dawidin Psalmi. HERra cuuldele minun rucouxen/ ymmärrä minun anomisen sinun totudes tähden/ cuuldele minua sinun wanhurscaudes tähden.
Ps 143:2 Ja älä käy duomiolle palwelias cansa/ sillä ei yxikän eläwä ole waca sinun edesäs.
Ps 143:3 Sillä wihollinen waino minun sieluani/ ja lyö minun elämäni ricki maahan asti/ hän pane minun pimeyteen/ nijncuin cuollet mailmasa.
Ps 143:4 Ja minun hengen on minusa ahdistettu/ minun sydämen on minusa culutettu.
Ps 143:5 Minä muistelen endisitä aicoja/ minä puhun caikista sinun töistäs/ ja sanelen sinun käsialoistas.
Ps 143:6 Minä lewitän käteni sinun puolees/ minun sielun jano sinua/ nijncuin carkia maa. Sela.
Ps 143:7 HERra cuuldele minua nopiast/ minun hengen cato/ älä caswos minulda kätke/ etten minä nijden caltaisexi tulis/ jotca hautaan menewät.
Ps 143:8 Suo minua warahin cuulla sinun armojas: sillä sinuun minä toiwon/ ilmoita minulle tie/ jota minä käyn: sillä minä ikäwöidzen sinua.
Ps 143:9 Pelasta minua HERra minun wihollisistani/ sinun tygös minä pakenen.
Ps 143:10 Opeta minua tekemän sinun suosios jälken: sillä sinä olet minun Jumalan/ sinun hywä henges wiekän minun tasaista tietä.
Ps 143:11 HERra wirgota minua sinun nimes tähden/ wie minun sielun hädästä ulos sinun oikeudes tähden.
Ps 143:12 Ja teloita minun wiholliseni sinun hywydes tähden/ ja cadota caicki jotca minun sieluani ahdistawat: sillä minä olen sinun palwelias.

Vers. 8. Warahin ) se on/ cohta ja aicanans.