Psaltari .

XXXII. Psalmi .

 

LAT. XXXI. ON jalo CatumusPsalmi/ josa Dawid opetta/ että oikia wanhurscaus/ joca Jumalalle kelpa/ on synnin andexiandamus/ v. 1.
osotta/ cuinga cauhia cappale syndi on ja paha oma tundo/ v. 3.
tunnusta syndins/ pakene Jumalan laupiuteen/ rucoile andexi/ ja neuwo myös muita sijhen/ v. 5.
juttele sitä suurta lupausta cuin Jumala nijlle teke jotca hänen käskyns pitäwät/ v. 8.
neuwo caicki jumalisi iloidzeman HERrasa/ v. 11.

 

Ps 32:1 Dawidin opetus. AUtuas on jonga pahat tegot owat annetut andexi/ ja jonga synnit peitetyt owat.
Ps 32:2 Autuas on se ihminen/ jollen HERra ei soima wääryttä/ jonga hengesä ei wilpiä ole.
Ps 32:3 Sillä cosca minä tahdoin sitä waiketa/ muserruit minun luuni/ minun jocapäiwäisestä itcustani.
Ps 32:4 Sillä sinun kätes oli yöllä ja päiwällä rascas minun päälläni/ nijn että minun nesteni cuiwi/ nijncuin se kesällä cuiwa. Sela.
Ps 32:5 Sentähden minä tunnustan syndini/ ja en peitä minun pahoi tecojani/ minä sanoin: minä tunnustan HERralle minun pahat teconi/ nijn sinä annoit andexi minun syndini wäärydet.
Ps 32:6 Tämän tähden pitä caicki pyhät sinua rucoileman oikialla ajalla/ sentähden cosca suuret wedenpaisumiset tulewat/ ei he sijhen ulotu.
Ps 32:7 Sinä olet minun warjeluxen/ kätke minua murhesta/ että minä pelastettuna sangen riemuisest kerscaisin. Sela.
Ps 32:8 Minä neuwon sinua ja osotan sinulle tien jotas waellat/ minä johdatan sinun minun silmilläni.
Ps 32:9 Älkät olco nijncuin orhit ja muulit/ joilla ei ymmärryst ole/ joille pitä suidzet ja ohjat suuhun pandaman/ ellei he lähene sinua.
Ps 32:10 Jumalattomalla on monda widzausta/ mutta joca HERraan toiwo/ hänen syle laupius.
Ps 32:11 Riemuitcat teitän HERrasa/ ja olcat iloiset wanhurscat/ ja kerscatcat idzen caicki te yxiwacaiset.

Vers. 3. Waiketa ) Cosca en minä tunnustanut/ ettei minusa ole muuta cuin syndi/ ei ollut minun tunnollani rauha nijncauwan että minun täydyi tunnusta/ ja minuani ainoastans Jumalaan luotta.
v. 6. Wedenpaisumiset ) Lihan/ mailman ja Perkelen kiusauxet ja ahdistuxet.