Psaltari .

VI. Psalmi .

 

RUcousPsalmi/ josa Dawid huocauxella ja kyneleillä tunnusta syndeins paljouden/ joilla hän Jumalan suurest wihoitti/ v. 2.
pakene Jumalan suuren laupiuden tygö/ v. 3.
iloitta idzens wihollisia wastan/ jotca sanoit hänen olewan Jumalalda hyljätyn/ v. 9.
ja lupa totisen parannuxen/ v. 11.

 

Ps 6:1 Dawidin Palmi edelläweisattapa/ cahdexalla kielellä.
Ps 6:2 OI HERRA/ älä rangaise minua wihasas/ ja älä minua julmudesas curita.
Ps 6:3 HERra ole minulle armollinen: sillä minä olen heicko/ paranna HErra minua: sillä minun luuni owat peljästynet.
Ps 6:4 Ja minun sielun on sangen hämmästynyt/ woi HERra/ cuinga cauwan ?
Ps 6:5 Käännä sinuas HERra ja pelasta minun sielun/ auta minua sinun hywydes tähden.
Ps 6:6 Sillä ei cuolemas kengän muista sinua/ cuca kijttä sinua Helwetis ?
Ps 6:7 Minä olen nijn wäsynyt huocauxista/ minä uitan minun wuoteni yli yötä/ ja castan minun leposiani kyynelilläni.
Ps 6:8 Minun muoton on muuttunut murhesta/ ja on wanhennut: sillä minä ahdistetan caikilda puolilda.
Ps 6:9 Eritkät minusta caicki pahoin tekiät: sillä HERra cuule minun itcuni.
Ps 6:10 HERra cuule minun rucouxeni/ minun anomiseni HERra otta wastan.
Ps 6:11 Caicki minun wiholliseni häpiän saawat ja suurest peljätetän/ käändäwät heidäns tacaperin/ ja nopiast häwäistän.

Vers. 7. uitan ) se on/ minä olen hiesä maannut.