Psaltari .

LX. Psalmi .

 

LAT. LIX. ON RucousPsalmi/ jonga Dawid weisais cosca Israelin Canssa sodei Ammonitereitä/ Edomerejä ja Syrialaisia wastan/ ollesans suures waiwas/ ja näkyi/ nijncuin Jumala olis heitä syndeins tähden hyljännyt/ v. 3.
sentähden rucoile Cuningas Dawid idzellens ja Canssallens apua/ v. 7.
juttele woitosta/ jonga Jumala hänelle luwannut oli/ v. 8.
joita caickia ei hän omalla woimallans/ waan Jumalan wäellä ja hywydellä sano tekewäns/ v. 11.

 

Ps 60:1 Dawidin cullainen cappale/ edelläweisattapa/ cullaisest seppelin cuckaisest/ opettaman:
Ps 60:2 Cosca hän oli sotinut Syrialaisten cansa Mesopotamiast/ ja Zoban Syrialaisten cansa. Cosca Joab palais ja löi suolalaxos/ caxitoistakymmendä tuhatta Edomeriä.
Ps 60:3 JUmala sinä cuin meitä lyckäisit pois ja hajotit ja olit wihainen/ wahwista taas meitä.
Ps 60:4 Sinä cuin maan lijcuttanut ja halaisnut olet/ paranna hänen racons/ joca nijn haljennut on.
Ps 60:5 Sillä sinä olet sinun Canssalles cowutta osottanut/ sinä juotit meitä wijnalla/ combistuaxem.
Ps 60:6 Mutta sinä annoit cuitengin pelkäwäisilles lipun/ jonga he nostit ylös/ että he olisit turwatut. Sela.
Ps 60:7 Että sinun ystäwäs wapadetuxi tulisit/ nijn auta nyt oikialla kädelläs/ ja cuuldele meitä.
Ps 60:8 Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ sijtä minä iloidzen/ ja jaan Sichemin/ ja mittan Suchothin laxon.
Ps 60:9 Gilead on minun/ minun on Manasse/ Ephraim on minun pääni woima/ Juda on minun pääruhtinan.
Ps 60:10 Moab on minun pesinpatan/ Edomin ylidze heitän minä minun kengäni/ Philistea se minuun ihastu.
Ps 60:11 Cuca wie minua wahwaan Caupungijn ? cuca johdatta minua haman Edomin ?
Ps 60:12 Etkös Jumala sitä tee/ joca meitä lyckäisit pois ? ja eipäs mene ulos Jumala meidän sotawäem cansa ?
Ps 60:13 Saata meille apu tuscasa: sillä ihmisten apu on turha.
Ps 60:14 Jumalasa me wäkewät tegot teemme/ ja hän talla alas meidän wihollisem.

Vers. 1. Seppelin cuckaisest ) se on/ callis ja caunis cappale tehty nijncuin cuckainen/ nijn hän cudzu täsä waldacundans.
v. 3. Duomaritten ja Cuningasten Historiat todistawat/ että Ruhtinat usiast owat herätetyt/ jotca lewon ja pelastuxen tälle Canssalle saatit.
v. 8. Jaan ) se on/ minä luen mitä Canssa minulla on.
v. 9. Pääruhtinan ) Sillä Juda oli Cuningalinen sucu.
v. 10. Pesinpatan ) se on/ minun alemmaisen.
v. 11. Wahwaan Caupungijn ) cudzutan caicki/ johonga jocu turwa.
v. 12. Sotawäen ) se on/ ei meidän woimallam/ waan sinun woimallas teet sinä caicki mitäs meille teet