Psaltari .

LXXVII. Psalmi.

 

LAT. LXXVI. DAwid opetta muita hänen tawallans tuscas ja ahdistuxes edzimän Jumalalda apua ja turwa/ v. 2.
lohdutta idzens hänen suures kiusauxesans/ nijllä ihmeillä cuin Jumala hänen seuracundans hywäxi muinen teki/ v. 7.
ja sijtä sulke Jumalan wielä tänäpän auttawan nijtä/ jotca händä rucoilewat.

 

Ps 77:1 Assaphin Psalmi Jeduthunin edestä/ edelläweisattapa.
Ps 77:2 MInä huudan änelläni Jumalata/ Jumalata minä huudan/ ja hän cuuldele minua.
Ps 77:3 Minun hätä ajallani edzin minä HERra/ minun käten on yöllä ojettu/ ja ei lacka: sillä ei minun sielun salli händäns lohdutetta.
Ps 77:4 Cuin minä murheisani olen/ nijn minä ajattelen Jumalan päälle/ cuin minun sydämen on ahdistuxes/ nijn minä puhun. Sela.
Ps 77:5 Sinä pidät minun silmäni että he walwowat/ minä olen nijn woimatoin/ etten minä woi puhua.
Ps 77:6 Minä ajattelen wanhoja aicoja/ endisitä wuosia.
Ps 77:7 Minä ajattelen yöllä minun candelettani/ ja puhun minun sydämelleni/ ja minun hengen tutki.
Ps 77:8 Heittänekö Jumala pois ijancaickisest/ ja ei yhtän armo sillen osottane ?
Ps 77:9 Puuttuneco hänen laupiudens: ja olleco lupauxella jo loppu ?
Ps 77:10 Ongo Jumala unhottanut olla armollinen ? ja sulkenut hänen laupiudens wihans tähden ? Sela.
Ps 77:11 Minä sanoin: se minua waiwa/ waan ylimmäisen oikia käsi woi caicki muutta.
Ps 77:12 Sentähden minä muistan HERran töitä/ ja minä ajattelen sinun endisiä ihmeitäs.
Ps 77:13 Ja puhun caikista sinun töistäs/ ja sanon sinun tegoistas.
Ps 77:14 Jumala sinun ties on pyhä/ cusa on nijn wäkewätä Jumalata cuin sinä olet ?
Ps 77:15 Sinä olet se Jumala joca ihmeitä teke/ sinä osotit woimas Canssain seas.
Ps 77:16 Sinä lunastit Canssas woimallisest/ Jacobin ja Josephin lapset. Sela.
Ps 77:17 Wedet näit sinun Jumala/ wedet näit sinun ja wapisit/ ja sywydet pauhaisit.
Ps 77:18 Paxut pilwet caasit wettä/ pilwet jylisit ja nuolet lensit secaan.
Ps 77:19 Se jylisi taiwasa/ ja sinun leimauxes wälkyi maan pijrin päälle/ maa lijckui ja wärisi sijtä.
Ps 77:20 Sinun ties oli meresä/ ja sinun polcus olit suurisa wesisä/ ja ei sinun jälkiäs kengän huomainnut.
Ps 77:21 Sinä weit Canssas nijncuin lammaslauman/ Mosexen ja Aaronin cautta.

Vers. 11. Caicki ) Waicka minä cuoleman asti murhetisin sitä/ en minä taida cuitengan sitä muutta.
v. 14. Pyhä ) Hän on salattu/ nijncuin/ cosca Jumala anda hengen cuolemas/ ja on läsnä cosca hän caucana on/ jota järki ei käsitä/ se on caicki pyhä ja salattu.