Psaltari .

LXVIII. Psalmi.

 

LAT. LXVII. TÄmä Psalmi ennusta Christuxest ja Uden Testamendin waldacunnast/ että hän woitta ja hajotta wihamiehens/ ja coco hänellens Christillisen seuracunnan pyhällä Ewangeliumilla/ v. 2.
puhu sijtte sijtä eroituxest/ cuin Uden ja Wanhan Testamendin Heluntain wälillä on ja cuinga Pyhä Hengi wuodatetan Apostolitten päälle/ joiden pitä saarnaman armon Ewangeliumita/ v. 8.
osotta Christuxen woiton ja taiwasen astumisen/ v. 17.
puhu Judalaisten paatumisest/ ja pacanain cudzumisest Ewangeliumin opin cautta/ v. 22.
neuwo caicki kijttämän/ Jumalata/ ja andaman hänelle cunnian/ v. 33.

Ps 68:1 Dawidin Psalmi ja weisu edelläweisattapa.
Ps 68:2 NOscan Jumala/ että hänen wihollisens hajotetaisin/ ja jotca händä wihawat paetcan hänen edestäns.
Ps 68:3 Aja heitä pois nijncuin sawu ajetan pois/ nijncuin meden waha sula tulen edes/ nijn huckucan jumalattomat Jumalan caswon edes.
Ps 68:4 Mutta wanhurscat riemuitcan ja iloitcan Jumalan edes/ ja riemuitcan sydämestäns.
Ps 68:5 Weisatcat Jumalalle/ weisatcat kijtost hänen nimellens/ tehkät hänelle tietä/ joca hiljan mene edes/ hänen nimens on HERra/ ja iloitcat hänen edesäns.
Ps 68:6 Joca on orwoin Isä ja leskein Duomari/ hän on Jumala hänen pyhäsä asumisesans.
Ps 68:7 Jumala joca yxinäisten anda huonen täynäns lapsia/ joca fangit wie ulos oikialla ajalla/ ja anda eripuraiset cuiwasa asua.
Ps 68:8 Jumala/ coscas käwit Canssas edellä/ coscas waelsit corwesa. Sela.
Ps 68:9 Nijn maa wapisi ja taiwat tiucuit/ tämän Jumalan edesä Sinais/ sen Jumalan edesä/ joca Israelin Jumala on.
Ps 68:10 Mutta nyt sinä Jumala annat armollisen saten/ ja wirgotat sinun perimises/ joca cuiwa on.
Ps 68:11 Että sinun eläimes sijnä asuisit/ Jumala sinä wirgotat sinun hywydelläs radolliset.
Ps 68:12 HERra anda sanan suurella Ewangelistain joucolla.
Ps 68:13 Sotawäen Cuningat pakenewat/ pakenewat ja huonen cunnia jaca ryöwäyxet.
Ps 68:14 Cosca te leiris oletta/ nijn se kijldä cuin mettisen sijwet/ jotca nijncuin hopia ja culda läickywät.
Ps 68:15 Cosca Caickiwaldias jocapaicas heidän seasans Cuningat asetta/nijn tule seijäs cusa syngiä on.
Ps 68:16 Jumalan mäki on hedelmälinen mäki/ suuri ja hedelmälinen mäki.
Ps 68:17 Mixi te suuret wuoret kippatte ? tämä on Jumalan wuori/ josa hän mielisty asuman/ ja HERra pysy siellä ijancaickisest.
Ps 68:18 Jumalan rattaita on monda tuhatta kerta tuhat/ HERra on heisä pyhäsä Sinais.
Ps 68:19 Sinä astuit ylös corkeuxeen/ ja olet fangixi ottanut fangeuxen/ sinä olet lahjoja saanut ihmisiä warten: eripuraiset myös/ että HERra Jumala siellä cummingin asu.
Ps 68:20 Kijtetty olcon HERra jocapäiwä/ Jumala pane cuorman meidän päällem/ mutta hän myös autta meitä. Sela.
Ps 68:21 Meillä on Jumala joca autta/ ja HERra HERra/ joca cuolemasta wapahta.
Ps 68:22 Mutta Jumala särke hänen wihollisens päät heidän päänlakeins cansa/ jotca pysywät heidän synnisäns.
Ps 68:23 Cuitengin sano HERra: minä haen muutamat lihawista/ meren sywydestä minä muutamita haen.
Ps 68:24 Sentähden sinun jalcas tule painetuxi sinun wihollises weresä/ ja sinun coiras sen nuole.
Ps 68:25 Se näky Jumala cuingas waellat/ cuingas minun Jumalan ja Cuningan Pyhäsä waellat.
Ps 68:26 Laulajat käywät edellä ja sijtte leicarit pijcain seas/ jotca trumpuja lyöwät.
Ps 68:27 Kijttäkät HERra Jumalata seuracunnisa/ Israelin lähten tähden.
Ps 68:28 Siellä hallidze heidän seasans wähä BenJamin/ Judan päämiehet jouckoinens/ Zebulonin päämiehet/ Naphtalin päämiehet.
Ps 68:29 Sinun Jumalas on sinun waldacundas asettanut/ wahwista sitä Jumala meisä: sillä se on sinun tecos.
Ps 68:30 Sinun Templis puolesta cuin on Jerusalemis/ pitä Cuningat sinulle lahjoja wiemän.
Ps 68:31 Nuhtele peto ruogosa/ härkäin laumat wasickains seas/ jotca waatiwat rahan tähden/ hän hajotta Canssat jotca mielelläns sotiwat.
Ps 68:32 Egyptin päämiehet pitä tuleman/ Ethiopia pitä käsiäns Jumalalle ojendaman.
Ps 68:33 Te Cuningasten waldacunnat maan päällä weisatcat Jumalalle/ weisatcat kijtost HERralle. Sela.
Ps 68:34 Se cuin asu taiwais jocapaicas hamast algusta/ cadzo/ hän anda jylinällens woiman.
Ps 68:35 Andacat Jumalalle woima/ hänen herraudens on Israelis/ ja hänen woimans pilwisä.
Ps 68:36 Jumala on ihmellinen hänen Pyhäsäns/ hän on Israelin Jumala/ hän anda Canssalle wäen ja woiman/ kijtetty olcon Jumala.

Vers. 1. coco tämä Psalmi puhu Christuxest/ sentähden pitä sijtä waari otettaman : sillä sijnä on camala puhe ja sanat bookstawin jälken.
v. 13. Cuningat ) Owat Apostolit jotca yximielisest opettawat. ( Huonen cunnia ) nijn cudzutan emändä Hebreaxi/ ja puhu täsä seuracunnasta/ joca on Christuxen morsian.
v. 14. Hopia ja culda ) Ruskia ja walkia/ nijncuin Harniscain ja lippuin joucko.
v. 16. Hedelmälinen ) Hebreaxi/ lihawa/ hywä maa ja ei paljas wuori.
v. 17. Kippatte ) Kerscat teitän/ kehut teidän cunniastan.
v. 22. Päänlakeins ) Judalaisten waldacunnan ja heidän pappeudens/ sentähden että he pysywät epäuscosans.
v. 23. Lihawista ) se on/ Judalaisista/ jotca äweriäxi ja jaloxi Jumalalda tullet owat.
v. 27. Lähten ) se on/ Christuxen waldacunnan edest/ joca rupeis cuohuman ja wuotaman.
v. 31. Peto ) Wäärät opettajat jouckoinens. ( Wasickains ) se on/ heidän Canssans seas.
v. 34. Jylinällens ) se on/ saarnallens.
v. 35. Woima ) se on/ waldacunda : andacat hänen hallita.