Psaltari .

LXII. Psalmi.

 

LAT. LXI. LOhdutusPsalmi/ josa Dawid lohdutta idzens Jumalan awulla/ caickia wihollisians wastan/ v. 2.
nuhtele jumalattomita/ ja osotta heidän walhens/ petollisudens ja pahudens/ v. 4.
neuwo caickia jumalisia/ että he hänen tawallans turwawat HERraan/ v. 6.
ihmisten awus/ ehkä cuinga jaloxi he näkywät/ nijn myös tawarois on turha turwa/ v. 9.
sillä Jumala ainoa on woimallinen/ hywä ja wanhurscas/ v. 12.

Ps 62:1 Dawidin Psalmi Jeduthunin edestä/ edelläweisattapa.
Ps 62:2 MInun sielun odotta ainoastans Jumalata/ joca minua autta.
Ps 62:3 Sillä hän on minun uscalluxen/ minun apun/ minun warjeluxen/ ettei minua mikän paha cukistais/ ehkä cuinga suuri se olis.
Ps 62:4 Cuinga cauwan te yhtä wäijytte/ että te händä surmaisit/ nijncuin jocu callistuwa seinä ja raukewa muuri.
Ps 62:5 He ajattelewat waiwoin cuinga he händä polkisit maahan/ ahkeroidzewat heitäns walhesa/ andawat hywiä sanoja/ waan sydämisäns he kiroilewat. Sela.
Ps 62:6 Mutta minun sielun odotta ainoastans Jumalata: sillä hän on minun toiwon.
Ps 62:7 Hän on minun uscalluxen/ minun apun ja warjeluxen/ etten minä langeis.
Ps 62:8 Jumalas on minun autuuden/ minun cunnian/ minun wäkewydeni callio/ minun turwan on Jumalasa.
Ps 62:9 Toiwocat häneen aina rackat ihmiset/ wuodattacat teidän sydämen hänen eteens/ Jumala on meidän turwam. Sela.
Ps 62:10 Mutta ihmiset ei cuitengan mitän ole/ ja Sangarit myös puuttuwat/ he painawat wähemmän cuin ei mitän/ nijn monda cuin heitä on.
Ps 62:11 Älkät uscaldaco wääryteen ja wäkiwaldaan/ älkät turwatco nijhin jotca ei mitän ole/ jos te rickaxi tuletta/ nijn älkät nijstä lucua pitäkö.
Ps 62:12 Jumala on yhden sanan puhunut/ sen olen minä cahdesti cuullut/ että Jumala yxinäns wäkewä on.
Ps 62:13 Ja sinä HERra olet armollinen/ ja maxat jocaidzen ansions jälken.

Vers. 9. Lupaustani ) Että minä sinua kijttäisin ja rucoilisin nijncuin Jumalata/ jota me ensimäises käskys Jumalalle luwannet olemma.