Psaltari .

LXXXIV. Psalmi .

 

LAT. LXXXIII. ON LohdutusPsalmi/ josa Propheta corkiast ylistä ja kersca heidän cunniatans/ jotca asuwat HERran majasa/ se on/ jotca owat oikiat seuracunnan jäsenet/ ja eläwätä Jumalata oikein palwelewat/ v. 2.
osotta heidän ilons ja menestyxens/ v. 5.
että he saawat yhden woiton toisen jälken wihollisians wastan: sillä Jumala on heidän kilpens/ v. 8.
ja parembi on päiwä HERran huones/ cuin tuhannen jumalattoman majois/ v. 11.

 

Ps 84:1 Corahn lasten Psalmi Githithin päälle/ edelläweisattapa.
Ps 84:2 CUinga ihanat owat sinun asuinsias HERra Zebaoth.
Ps 84:3 Minun sielun ikäwöidze ja halaja HERran esicartanoihin/ minun ruumin ja sielun iloidze eläwäsä Jumalasa.
Ps 84:4 Sillä lindu on huonen löytänyt/ ja pääskyinen hänen pesäns/ johonga he poicans laskewat/ nimittäin/ sinun Altaris HERra Zebaoth/ minun Cuningan ja minun Jumalan.
Ps 84:5 Autuat owat jotca sinun huoneisas asuwat/ he kijttäwät sinua ijancaickisest. Sela.
Ps 84:6 Autuat owat ne ihmiset jotca sinun pitäwät wäkenäns/ ja sydämestäns waeldawat sinun jälkes.
Ps 84:7 Jotca käywät itcun laxon läpidze/ ja tekewät siellä caiwoja/ ja opettajat monella siunauxella caunistetan.
Ps 84:8 He saawat yhden woiton toisen jälken/ että huomataisin oikia Jumala Zionis.
Ps 84:9 HERra Jumala Zebaoth cuuldele minun rucouxen/ ota Jacobin Jumala tätä corwijs. Sela.
Ps 84:10 Cadzele sijs Jumala meidän kilpem/ cadzo sinun woideldus caswoa.
Ps 84:11 Sillä yxi päiwä sinun esicartanoisas on parambi cuin tuhatta mualla/ ennen minä olisin owenwartia minun Jumalani huonesa/ cuin cauwan asuisin Jumalattoman majoisa.
Ps 84:12 Sillä HERra Jumala on Auringo ja kilpi/ HERra anda armon ja cunnian/ hurscailda ei mitän hywä puutu.
Ps 84:13 HERra Zebaoth/ autuas on se ihminen/ joca sinuun uscalda.