Psaltari .

LIV. Psalmi .

 

LAT. LIII. ON RucousPsalmi/ josa Dawid ollesans suures waaras/ anda hänen asians wahwalla turwalla Jumalan haldun/ v. 2.
uhca wihollisians rangaistuxella/ v. 7.
lupa HERralle uhria ja kijtoxen/ joca händä auttanut on/ v. 8.

 

Ps 54:1 Dawidin opetus Candeleilla edelläweisattapa/
Ps 54:2 Cosca Zipheit tulit/ ja ilmoitit Saulille: Dawid on lymynnyt meidän tykönäm.
Ps 54:3 AUta minua Jumala sinun nimelläs/ ja saata minulle oikeus sinun wallallas.
Ps 54:4 Jumala cuule minun rucouxen/ ota corwijs minun suuni sanat.
Ps 54:5 Sillä corjat carcaisit minua wastan/ ja wäkiwallaiset wäijywät minun sieluani/ ja ei pidä Jumalata silmäins edes. Sela.
Ps 54:6 Cadzos/ Jumala autta minua/ ja HERra tuke minun sieluani.
Ps 54:7 Hän costa minun wihollisteni pahuden/ hajota ne sinun wacuudellas.
Ps 54:8 Nijn minä mielelläni sinulle uhran/ ja kijtän HERra sinun nimiäs/ joca nijn hywä on.
Ps 54:9 Sillä sinä pelastat minun caikesta hädästäni/ että minun silmäni iloidzisit minun wihollisistani.

Vers. 9. Iloidzisit ) Ei jumalinen ihminen iloidze wihollistens wahingosta ( sillä me olemma caicki syndiset/ ja ansainnet Jumalan rangaistuxen ) mutta hän iloidze Jumalan oikiasta duomiosta ja hallituxesta/ joca suojele omans/ ja rangaise pahat. Muutoin tule meidän aina toiwotta ja ahkeroita/ että pahat käänäisit idzens parannuxeen ja tulisit autuaxi/ Matth. 5:44. Luc. 23:34.