Psaltari .

CII. Psalmi .

 

LAT. CI. CAtumusPsalmi/ josa Propheta hartast rucoile Jumalata/ cuuleman händä hänen hädäsäns ja tuscasans/ johonga hän syndeins tähden joutunut oli/ v. 1.
ja että Jumala muistais lupauxens/ ja auttais wiheljäistä Canssans endisellens/ että händä kijtetäisin/ ja Zion/ se on/ Christuxen waldacunda mailmas lewitettäisin ja suojellaisin/ v. 14.
walitta wiheljäisyttäns ja lyhyttä ikäns/ v. 18.
ylistä Jumalata hänen caickiwaldiaisudestans/ ja pane caiken toiwons hänen päällens/ v. 24.

 

Ps 102:1 Radollisen rucous/ cosca hän murehisans on/ ja hänen walituxens HERran eteen wuodatta.
Ps 102:2 HERra cuuldele minun rucouxeni/ ja anna minun parcuni tulla tygös.
Ps 102:3 Älä caswoas minulda peitä/ hädäsä callista corwas minun puoleeni/ cosca minä sinua rucoilen/ nijn cuuldele pian minua.
Ps 102:4 Sillä minun päiwäni owat culunet nijncuin sawu/ ja minun luuni owat poldetut nijncuin kekäle.
Ps 102:5 Minun sydämen on lyöty ja cuiwettunut nijncuin heinä/ nijn että minä myös unohdan minun leipäni syödä.
Ps 102:6 Minun luuni takistuwat tuscalla minun lihaani/ itkemisest ja huocamisesta.
Ps 102:7 Minä olen aewa nijncuin ruogonpäristäjä corwesa/ minä olen nijncuin Hyypiä häwitetyisä Caupungeisa.
Ps 102:8 Minä walwon ja olen nijncuin yxinäinen lindu caton päällä.
Ps 102:9 Jocapäiwä häwäisewät minun wiholliseni minua/ ja jotca minua syljeskelewät/ wannowat minun cauttani.
Ps 102:10 Sillä minä syön tuhca nijncuin leipä/ ja secoitan minun juoman itculla.
Ps 102:11 Sinun uhcauxes ja wihas tähden/ ettäs minun nostanut olet ja paiscannut maahan.
Ps 102:12 Minun päiwäni owat culunet nijncuin warjo/ ja minä cuiwetun nijncuin ruoho.
Ps 102:13 Mutta sinä HERra pysyt ijancaickisest/ ja sinun muistos sucucunnasta sucucundaan
Ps 102:14 Nouse sijs ja armahda Zionita/ sillä aica on händä armahta/ ja aica on tullut.
Ps 102:15 Sillä sinun palwelias halajawat sitä raketta/ ja näkisit mielelläns/ että hänen kiwens ja calckins walmit olisit.
Ps 102:16 Että pacanat HERra sinun nimes pelkäisit/ ja caicki Cuningat maan päällä sinun cunniatas.
Ps 102:17 Että HERra rakenda Zionin/ ja ilmandu hänen cunniasans.
Ps 102:18 Hän käändä idzens hyljättyiden rucousten puoleen/ ja ei cadzo heidän rucoustans ylön.
Ps 102:19 Sen pitä kirjoitettaman tulewaisille sucucunnille/ ja se Canssa cuin luodan/ pitä kijttämän HERra.
Ps 102:20 Sillä hän cadzele pyhästä corkeuxestans/ ja HERra näke taiwasta maan päälle.
Ps 102:21 Että hän cuule fangein huocauxet/ ja kirwotta cuoleman lapset.
Ps 102:22 Että he saarnawat HERran nime Zionis/ ja hänen kijtostans Jerusalemis.
Ps 102:23 Cosca Canssat coconduwat/ ja waldacunnat HERra palweleman.
Ps 102:24 Hän nöyryttä tiesä minun woimani/ hän lyhendä minun päiwäni.
Ps 102:25 Minä sanoin: minun Jumalan älä minua ota pois minun keski ijäsäni.
Ps 102:26 Sinun wuosicautes owat ijancaickiset/ sinä olet maan perustanut/ ja taiwat owat sinun käsialas.
Ps 102:27 Ne catowat/ mutta sinä pysyt/ ne caicki wanhenewat nijncuin waate/ ne muuttuwat nijncuin waate/ cosca sinä heitä muuttelet.
Ps 102:28 Mutta sinä pysyt nijncuins olet/ ja sinun wuotes ei lopu.
Ps 102:29 Sinun palweliais lapset pysywät/ ja heidän sikiäns sinun edesäs menestywät.

Vers. 19. Kirjoitettaman ) Että sijtä saarnataisin.
v. 25. Keski ijäsäni ) Ennencuin minä sen tiedängän eli huomaidzen.