Psaltari .

LXX. Psalmi.

 

LAT. LXIX. RUcous/ jolla Dawid rucoile että Jumala hucutais jumalisten wiholliset ja wainojat/ v. 2.
että jumaliset sijtä iloidzisit ja ylistäisit Jumalata/ v. 6.
ja nijn pane caiken toiwons ja turwans HERran päälle/ v. 7.

Ps 70:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ muistoxi.
Ps 70:2 RIennä Jumala minua wapahtaman/ kijruta HERra minua auttaman.
Ps 70:3 Häwetkön ja häwäistäkön/ jotca minun sieluani wäijywät.
Ps 70:4 Ajettacon tacaperin ja tulcon häwäistyxi/ jotca minulle paha suowat.
Ps 70:5 Että he jällens häpiään tulisit/ jotca minua pitittäwät.
Ps 70:6 Iloitcan ja riemuitcan sinusa caicki jotca sinua edziwät/ ja jotca sinun autuuttas racastawat/ sanocan aina: Jumala olcon suurest ylistetty.
Ps 70:7 Mutta minä olen radollinen ja köyhä/ riennä Jumala minun tygöni: sillä sinä olet minun auttajan ja pelastajan/ minun Jumalan älä wijwytä.