Psaltari .

CXLI. Psalmi .

 

LAT. CXX. DAwidin rucous/ että Jumala händä warjelis jumalattomast opist ja pahast elämäst/ v. 1.
johdatais händä caikis hänen teisäns/ ettei hän jumalattomain mielen noutexi mitän paha puhuis eli tekis/ v. 3.
waan racastais jumalisten ja totisten ihmisten paria/ v. 5.
että jumalattomain cawala aiwoitus möys tyhjän raukeis/ v. 6.
ja tulis wijmein heidän oman pääns päälle/ v. 10.

 

Ps 141:1 Dawidin Psalmi. HERra/ minä huudan sinua/ riennä sinuas minun puoleen/ ota corwijs minun änen/ cosca minä sinua rucoilen.
Ps 141:2 Kelwatcon minun rucouxen sinun edesäs nijncuin sawuuhri/ minun käteni ylönnys nijncuin ehtouhri.
Ps 141:3 HERra kätke minun suun/ ja warjele minun huuleni.
Ps 141:4 Älä callista minun sydändäni mihingän pahuteen/ pitämän jumalatoinda meno pahointekiäin cansa/ etten minä söis nijstä jotca heille kelpawat.
Ps 141:5 Wanhurscas lyökän minua ystäwällisest/ ja laittacan minua/ se teke minun aiwa hywä/ nijncuin Balsam minun pääni päällä: sillä minä rucoilen alati/ ettei he minua wahingoidzis.
Ps 141:6 Heidän opettajans sysättäkön kiween/ nijn sijtte cuullan minun opetuxen suloisexi.
Ps 141:7 Meidän luum owat hajotetut haman helwettijn/ nijncuin jocu maan repis ja caiwais.
Ps 141:8 Sillä sinua HERra HERra minun silmäni cadzowat/ minä uscallan sinuun/ älä minun sieluani hyljä.
Ps 141:9 Warjele minua sijtä paulasta/ jonga he asetit eteeni/ ja pahointekiäin ansasta.
Ps 141:10 Jumalattomat langewat toinen toisens cansa omijn werckoihins/ mutta minä aina pääsen.