Psaltari .

XXVI. Psalmi .

 

Lat. XXV. RUcous/ jolla Dawid rucoile Jumalan warjelusta/ wainoitans wastan oikiasa asiasa/ v. 1.
luotta wiattomuteens/ ja rucoile Jumalata/ joca sydämet tutkistele/ sijtä todistaman/ v. 2.
pakene Jumalan suojeluxeen/ ja lupa aina racasta hänen asuinsians/ v. 6.
rucoile Jumalan suojella händäns wihollisildans/ joiden pahudest hän täsä puhu/ muistutta wiattomudens ja lupa kijtollisuden/ v. 9.

 

Ps 26:1 Dawidin Psalmi. HERRA saata minulle oikeus: sillä minä olen wiatoin. Minä toiwon HERraan/ sentähden en minä lange.
Ps 26:2 Coettele minua HERra ja kiusa minua/ puhdista minun munascuuni ja sydämeni.
Ps 26:3 Sillä sinun hywydes on minun silmäini edes/ ja minä waellan sinun totudesas.
Ps 26:4 En minä istu turhain ihmisten seasa/ engä seura petollisia.
Ps 26:5 Minä wihan pahain seuracunda/ engä istu jumalattomain tykönä.
Ps 26:6 Minä pesen käteni wiattomudesa/ ja oleskelen HERra Altaris tykönä.
Ps 26:7 Cusa kijtossanan äni cuullan/ ja caicki sinun ihmes saarnatan.
Ps 26:8 HERra/ minä racastin sinun huones asuisia/ ja sitä sia josa sinun cunnias asu.
Ps 26:9 Älä temma minun sieluani pois synneisten cansa/ taicka minun hengeni coirain cansa.
Ps 26:10 Jotca pahanjuoniset owat ja mielelläns lahjoja ottawat.
Ps 26:11 Mutta minä waellan wiattomudesani/ päästä minua ja ole minulle armollinen.
Ps 26:12 Minun jalcan käy oikiasti/ minä kijtän sinua HERra seuracunnisa.

Vers. 8. Asuinsia ) Jumalan huone ja seuracunda on sijnä josa Jumalan sana on/ ja ei mualla: sillä sijnä Jumala asu/ sentähden ylistä hän Jumalan huonetta/ iloiten sanan tähden.