Psaltari .

XVI. Psalmi .

 

LAT. XV . ENnustus Christuxen pijnast ja nousemisest cuolluist. Josa Dawid Christuxen personas rucoile Jumalalda laupiutta/ ja lupa kijttä HERra/ v. 1.
tehdä pyhille hywä/ ja wainota epäjumalan palwelioita/ v. 2.
rucoile Jumalata/ joca on caiken hywyden alcu ja lähde/ että hän händä kärsimisesäns/ hautamisesans/ ja nousemisans cuolluista/ armollisesta warjelis/ v. 5.
lupa nijn kijttä händä/ täsä ja tulewaises elämäs/ v. 11.

 

Ps 16:1 Dawidin cullainen cappale. KÄtke minua Jumala: sillä minä uscallan sinuun.
Ps 16:2 Minä olen HERralle sanonut: sinä olet minun HERran/ minun täyty sinun tähtes kärsiä.
Ps 16:3 Pyhäin tähden jotca maan päällä owat/ ja cunnialisten tähden/ heisä on minulle caicki mielen noude.
Ps 16:4 Mutta jotca toisen jälken riendäwät/ nijllä pitä suuri sydämen kipu oleman/ En minä uhra heidän juomauhrians werellä/ engä mainidze heidän nimiäns suusani.
Ps 16:5 Mutta HERra on minun tawaran ja osan/ sinä tähdelle panet minun perimiseni.
Ps 16:6 Arpa langeis minulle caunimmisa/ minä olen jalon perimisen saanut.
Ps 16:7 Minä kijtän HERra/ joca minua on neuwonut/ nijn myös minun munascuuni owat minua yöllä curittanet.
Ps 16:8 Minä pidän aina HERran caswoni edes: sillä hän on minun oikialla puolellani/ sentähden en minä horju.
Ps 16:9 Sentähden minun sydämen riemuidze/ ja minun cunnian on iloinen/ ja minun lihan lewä toiwos.
Ps 16:10 Sillä et sinä hyljä minun sieluani helwetis/ etkä salli Pyhäs mätänewän.
Ps 16:11 Sinä osotat minulle elämän tien/ sinun caswos edes on täydellinen ilo/ ja riemullinen meno oikialla kädelläs ijancaickisest.

Vers. 4. Werellä ) se on/ jotca tahtowat caurin werellä Jumalata lepyttä/ mutta minä omalla werelläni. ( Nimeäns ) se on/ en minä opeta eli saarna heidän oppians/ jotca töihins luottawat/ mutta uscosta/ jonga Jumala anda.
v. 9. Cunnian ) se on/ minun kielen/ jolla minä cunnioitan ja ylistän Jumalata.