Ensimäinen Samuelin Kirja

PRIMUS REGUM , Ensimäinen Samuelin Kirja / josa nämät cappalet owat : I. SAmuelin wanhemmist/ ja syndymisest: Papin Elin ja hänen poicains suruttomudest/ rangaistusten ilmoittamisest/ ja surkiast lopust/ cap. 1. 2. 3.
4.
Samuelin wagast hallituxest/ cap. 12. ja hänen cuolemastans/ cap. 25.
II. Cuinga Jumala cowast widzais Philisterejä hänen Arckins tähden/ sijhenasti cuin he sen lähetit tacaperin/ ja he Samuelin uhrin ja rucouxen cautta woitettin Israelildä/ cap. 5. 6. 7.
III. Cuningan menost/ Saulist/ cuinga hän Cuningaxi woideltin/ cap. 8. 9. 10. lyö Amorrerit/ cap. 11. soti Philisterejä ja Amalechi wastan/ ja ricko kirotuis/ cap. 13. mene welhowaimon tygö/ tapetan colmen poicans cansa Philisterejä wastan soteisans/ cap. 31.
IV. Dawidist/ cuinga hän woideltin Cuningaxi/ löi Goliathin/ teki lijton Jonathanin cansa/ wainottin Saulilda/ cap. 16. 17. 18. 19.
Pakene ja teke toisen kerran lijton Jonathanin cansa/ syö pyhitetyist leiwist/ jota Doeg Saulil ilmoitta/ ja lyö 85. HERran Pappia cuoliaxi/ cap. 20. 21. 22.
pakene corpeen/ käsittä Saulin/ otta Abigailin Nabalin lesken emännäxens/ cap. 23. 24. 25. käsittä toisen kerran Saulin/ pakene Gathijn Cuningas Achixen tygö/ cap. 26. 27.
kieldän sotimast Philisterein cansa Israeli wastan/ lyö Amalechiterit/ jotca Ziclagin poldit/ cap. 28. 29.
30.
Täsä kirjas on mitä Simsonist on tapahtunut Saulin cuoleman asti/ nimittäin 80. ajastajas.
Sillä Simsonist Elin cuolemaan olit/ 40. ajastaica/ 1. Sam. 4. 18.
Elist Saulin cuolemaan 40. ajastaica/ Act. 13:21.
Sillä Samuel ja Saul molemmin hallidzit 40. ajastaica.
Saul yxinäns liki 10. ajastaica.

I. Lucu.

 

ELkana mene emändinens rucoileman ja uhraman Siloon/ v. 1.
Hanna hedelmätöin/ häwäistän wainojaldans/ v. 6.
Hän rucoile HERra ja teke lupauxen/ v. 9.
Eli luule hänen olewan juoxis/ v. 12.
Mutta cuin hän cuule hänen asians/ siuna händä/ v. 15.
joca sijtte tule rascaxi/ ja synnyttä Samuelin/ v. 20.
ja wie hänen HERran Templijn/ v. 24.

1 Sam 1:1 YXi mies oli Ramathaimin Zophimist Ephraimin wuorelda/ hänen nimens oli Elkana Jerohamin poica/ Elihun pojan/ Tohun pojan/ Zuphin pojan/ joca oli Ephratist.
1 Sam 1:2 Ja hänellä oli caxi waimo/ yhden nimi oli Hanna/ ja toisen Pehinnah. Mutta Peninnalla oli lapsia/ waan Hannalla ei ollut lasta.
1 Sam 1:3 Se mies meni wuosiwuodelda hänen Caupungistans rucoileman ja uhraman Siloon HERralle Zebaothille. Ja siellä oli caxi Elin poica Hophni ja Pinehas HERran Papit.
1 Sam 1:4 Ja sinä päiwänä jona Elkana uhrais/ andoi hän emännällens Penninnalle ja caikille hänen pojillens ja tyttärillens osat.
1 Sam 1:4 Mutta Hannalle andoi hän osan murehtien: sillä hän racasti Hanna: mutta HERra oli sulkenut hänen cohtuns.
1 Sam 1:5 Ja hänen wainojans waiwais händä/ ja soimais hänelle/ että HERra oli sulkenut hänen cohtuns.
1 Sam 1:7 Ja nijn hän teki jocawuosi/ cosca he menit HERran huoneseen/ ja saatti hänen murhellisexi. Mutta hän itki/ ja ei syönyt.
1 Sam 1:8 Ja Elkana hänen miehens sanoi hänelle: Hanna/ mitäs itket? ja mixes syö? ja mingätähden sinun sydämes on nijn murhellinen? engö minä sinulle parambi ole cuin kymmenen poica?
1 Sam 1:9 NIin nousi Hanna/ sijttecuin hän oli syönyt ja juonut Silos ( ja Pappi Eli istui istuimella HERran templin pihtipielen tykönä )
1 Sam 1:10 Ja hän oli sangen catkeralla sydämellä/ ja rucoili HERra/ ja itki hartast.
1 Sam 1:11 Ja lupais hänelle lupauxen/ sanoden: HERra Zebaoth/ jos sinä cadzoisit sinun pijcas waiwaisutta/ muistaisit ja et unhotais sinun pijcas/ mutta andaisit sinun pijcalles pojan/ nijn minä annan hänen HERralle caikixi hänen ikäpäiwixens/ ja partaweidzi ei pidä hänen päähäns tuleman.
1 Sam 1:12 Ja cuin hän cauwan rucoili HERran edes/ otti Eli waarin hänen suustans:
1 Sam 1:13 Sillä Hanna puhui sydämestäns/ ja hänen huulens lijckui ainoast/ mutta hänen änens ei ensingän cuulunut/ nijn Eli luuli hänen juoxis olewan/
1 Sam 1:14 Ja sanoi hänelle: cuinga cauwans olet juoxis? anna wijnan olla sinustas pois.
1 Sam 1:15 Mutta Hanna wastais/ ja sanoi: ei minun Herran/ minä olen murhellinen waimo/ wijna ja wäkewitä juomia en ole minä juonut/ waan olen wuodattanut minun sydämeni HERran edes.
1 Sam 1:16 Älä pidä pijcas nijncuin irtallista waimoa: sillä minä olen minun suuresta murhestani ja waiwastani tähänasti puhunut.
1 Sam 1:17 Eli wastais/ ja sanoi: mene rauhan/ Israelin Jumala anda sinulle sinun rucouxes/ cuins olet häneldä rucoillut.
1 Sam 1:18 Hän sanoi: anna sinun pijcas löytä armo sinun silmäis edes. Nijn waimo meni matcaans ja söi/ ja ei ollut sillen nijn murhellinen.
1 Sam 1:19 Ja he nousit warhain huomeneltain rucoileman HERra/ sijtte palaisit he ja tulit cotians Ramathaan. Ja Elkana tunsi emändäns/ ja HERra muisti händä.
1 Sam 1:20 JA cosca muutamat päiwät olit culunet/ tuli hän rascaxi/ ja synnytti pojan ja cudzui hänen Samuel: sillä minä olen händä rucoillut HERralda.
1 Sam 1:21 Ja cosca Elkana meni caiken hänen huonens cansa uhraman HERralle wuosicautista uhria ja hänen lupaustans.
1 Sam 1:22 Hanna ei mennyt/ waan sanoi miehellens: cosca lapsi wieroitetan/ nijn minä otan hänen cansani/ näyttäxeni HERralle/ ja sijtte pitä siellä aina oleman.
1 Sam 1:23 Elkana hänen miehens sanoi hänelle: tee nijncuin sinulle parhaxi näky/ ole nijncauwan ettäs hänen wieroitat/ HERra wahwistacon sen cuin hän puhunut on. Nijn waimo jäi cotia/ ja imetti poicans sijhenasti että hän wieroitti hänen.
1 Sam 1:24 Ja he toit hänen cansans/ sijttecuin he hänen wieroittanet olit/ colmen calpein cansa/ Ephan jauhoja ja leilin wijna/ ja toit hänen HERran huoneseen Silos/ ja nuorucainen oli wielä sangen nouri.
1 Sam 1:25 Ja he teurastit calpein ja toit nuorucaisen Elin eteen.
1 Sam 1:26 Ja hän sanoi: Ah minun HErran/ nijn totta cuin sinun sielus elä minun Herran/ minä olen se waimo cuin täsä tykönäs seisoi ja rucoili HERra.
1 Sam 1:27 Tätä nuorucaista minä anoin/ nyt on HERra minulle andanut sen rucouxen cuin minä häneldä rucoilin.
1 Sam 1:28 Sentähden annan minä hänen HERralle jällens/ caikexi elinajaxens/ että hän HERralda rucoildu on/ ja he rucoilit HERra sijnä paicas.

Ensimäinen Samuelin Kirja ) Nämät caxi Samuelin Kirja cudzuttin ennen ensimäisexi ja toisexi Cuningan Kirjaxi/ ja ne toiset caxi jotca seurawat/ cudzuttin colmannexi ja neljännexi/ ja sen jälken owat allegationit tehdyt. Mutta Hebraican Biblias cudzutan ne nijncuin täsä owat.
v. 11. Lupauxen ) lupauxest lue/ Lev. 27:1 ja Num. 30:3.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31