Psaltari .

XCIII. Psalmi .

 

LAT. XCII. TÄmä Psalmi ennusta/ että Christuxen waldacunda Ewangeliumin cautta lewitetän coco mailmaan/ ja pysy wahwana/ ja woittamatoinna/ v. 1.
mutta caicki Christuxen wiholliset/ jotca idzens asettawat sitä wastan/ pitä painettaman alas/ v. 3.

 

Ps 93:1 HERRA on Cuningas/ ja jalost caunistettu/ HERra on caunistettu ja on alcanut waldacunnan nijn lewiäldä cuin mailma on/ ja walmisti sen pysymän.
Ps 93:2 Sijtä ajasta pysy sinun istuimes wahwana/ sinä olet ijancaickinen.
Ps 93:3 HERra/ wesicosket paisuwat/ wesicosket paisuttawat pauhinans/ wesicosket paisuttawat aldons.
Ps 93:4 Allot meresä owat suuret ja pauhawat hirmuisest/ mutta HERra on wielä wäkewämbi corkeuxes.
Ps 93:5 Sinun sanas on oikia oppi/ pyhitys on sinun huones caunistus ijancaickisest.