Psaltari .

CXXV. Psalmi .

 

LAT. CXXIV. TÄmä Psalmi osotta sen suuren rauhan ja onnellisuden/ cuin nijllä on jotca tuscas toiwowat HERran päälle/ v. 1.
ja ymmärtäwät tämän mailman tuscan olewan ajallisen/ ja joca ei ole werrattapa ijancaickiseen/ v. 3.
pyytä apua jumalattomia wastan/ v. 5.

 

Ps 125:1 Weisu corkeimmas Chuoris. JOtca HERran päälle uscaldawat/ ei he lange/ waan pysywät ijancaickisest nijncuin Zionin wuori.
Ps 125:2 Jerusalemin ymbäri owat wuoret/ ja HERra on hänen Canssans ymbärillä/ hamast nyt ja ijancaickiseen.
Ps 125:3 Sillä jumalattomain waldicka ei pidä pysymän wanhurscasten joucon päällä/ ettei wanhurscat ojennais käsiäns wääryteen.
Ps 125:4 HERra tee hywästi/ hywille ja hurscaille sydämille. Mutta jotca poickewat wäärijn teihins/ nijtä Jumala aja pois pahantekiäin cansa/ mutta rauha olcon Israelille.