Psaltari .

XCVI. Psalmi .

 

LAT. XCV. ON ennustus Christuxen waldacunnasta/ että se caickinaiselda Canssalda coco mailmasa/ Judalaisilda ja pacanoilda/ ylistetän ja kijtetän/ v. 1.
sillä hänen cunnians käy caickein jumalitten ylidze/ v. 5.
hän on Cuningas/ jonga waldacunda on nijn awara cuin mailma/ v. 10.
neuwo/ että taiwas ja maa/ ja caicki mitä sen päällä on/ odotaisit riemulla hänen tulemistans/ v. 11.

 

Ps 96:1 WEisatcat HERralle usi weisu/ weisatcat HERralle caicki mailma.
Ps 96:2 Weisatcat HERralle ja kijttäkät hänen nimens/ saarnatcat päiwä päiwäldä hänen autuuttans.
Ps 96:3 Lukecat pacanain seas hänen cunnians/ caickein Canssain seas hänen ihmeitäns.
Ps 96:4 Sillä HERra on suuri ja sangen kijtettäpä/ ihmellinen caickein jumalain seas.
Ps 96:5 Sillä caicki Canssain jumalat owat epäjumalat/ mutta HERra on taiwat tehnyt.
Ps 96:6 Cunnia ja caunistus owat hänen edesäns/ ja hänen Pyhäsäns tapahtu wahwast ja cunnialisest.
Ps 96:7 Canssat tuocat HERralle/ tuocat HERralle cunnia ja woima.
Ps 96:8 Tuocat HERralle hänen nimens cunnia/ tuocat lahjoja ja tulcat hänen esihuonesens.
Ps 96:9 Cumartacat HERra pyhäsä caunistuxesa/ peljätkän händä caicki mailma.
Ps 96:10 Sanocat pacanain seas HERra Cuningaxi/ joca pitä waldacundans nijn lewiäldä/ cuin mailma on walmistettu/ että se pysy ja duomidze Canssan oikein.
Ps 96:11 Taiwat riemuitcan/ ja maa iloitcan/ meri pauhatcan ja mitä sijnä on.
Ps 96:12 Kedot olcan iloiset/ ja caicki cuin hänes owat/ ja caicki puut ihastucan medzisä.
Ps 96:13 HERran edesä: sillä hän tule/ sillä hän tule duomidzeman maata.
Ps 96:14 Hän duomidze maan pijrin wanhurscaudesa/ ja Canssat hänen totudesans.