Psaltari .

XCVIII. Psalmi .

 

LAT. XCVII. TÄmä on ennustus Christuxen waldacunnast/ josa Propheta neuwo/ ei ainoastans Canssa/ mutta myös caickia/ joilla ei henge ole/ cuin on: meri/ maa/ wuoret/ wirrat/ ylistämän Christuxen hywyttä/ totutta ja wanhurscautta/ v. 1.
käske ilolla händä otta wastan/ cosca hän tule maan pijriä duomidzeman/ v. 10.

 

Ps 98:1 Psalmi. WEisatcat HERralle usi weisu: sillä hän teke ihmeitä.
Ps 98:2 Hän woitta oikialla kädelläns woiton/ ja hänen pyhällä käsiwarrellans.
Ps 98:3 HERra anda tiettäwäxi tehdä hänen autuudens/ Canssoille anda hän ilmoitta wanhurscauttans.
Ps 98:4 Hän muista armons ja totudens Israelin huonelle/ caicki mailman äret näkewät meidän Jumalam autuutta.
Ps 98:5 Ihastucat HERralle caicki mailma/ weisatcat/ ylistäkät ja kijttäkät.
Ps 98:6 Kijttäkät HERra candeleilla/ candelella ja Psalmilla.
Ps 98:7 Waskitorwilla ja Basunilla/ ihastucat HERran Cuningan edesä.
Ps 98:8 Meri pauhatcan ja caicki mitä hänesä on/ maan pijri ja jotca asuwat sen päällä.
Ps 98:9 Cosket ihastucan/ ja caicki wuoret olcan iloiset.
Ps 98:10 HERran edesä: sillä hän tule maata duomidzeman/ hän duomidze maan pijrin wanhurscaudella/ ja Canssat oikeudella.