Psaltari .

LXXXVII. Psalmi .

 

LAT. LXXXVI. ENnustus Christuxen waldacunnast ja sen cunniast täsä mailmasa/ nimittäin/ että Christillisillä seuracunnalla on wahwa perustos/ v. 2.
josa saarnatan pyhä Ewangelium/ v. 3.
ja caickinaisijn Canssoijn hajotetan/ v. 4.
holhotan Jumalalda ijancaickisest/ v. 5.
jongatähden hänen pitä händä ijancaickisest ylistämän ja cunnioittaman/ v. 7.

 

Ps 87:1 Psalmi/ Corahn lasten weisu.
Ps 87:2 HÄn on wahwast perustettu pyhäin wuorten päälle. HERra racasta Zionin portia/ caikista Jacobin asuinsioista.
Ps 87:3 Cunnialliset asiat sinusa saarnatan/ sinä Jumalan Caupungi. Sela.
Ps 87:4 Minä annan saarnata Rahabin ja Babelin edesä/ että he minun tundewat/ cadzo/ Philisterit/ Tyrit ja Ethiopialaiset syndywät siellä.
Ps 87:5 Zionille pitä sanottaman: että caickinaiset Canssat siellä syndywät/ ja että Corkein sitä rakenda.
Ps 87:6 HERra anda saarnata caickinaisilla kielillä/ että myös muutamat heistä siellä syndywät. Sela.
Ps 87:7 Ja weisajat nijncuin tantzis/ caicki minun lähteni sinusa.