Psaltari .

XCI. Psalmi .

 

LAT. XC. Tämä on LohdutusPsalmi/ josa tiettäwäxi tehdän/ cuinga suuri menestys ja rauha nijllä on/ jotca idzens andawat Jumalan halduun/ ja häneen ainoan turwawat/ v. 1.
sillä ei heidän ole pelkämist/ että wäkiwalda/ tusca/ meteli/ sota/ wäijyminen/ myrcky/ rutto/ eli cuolemacan taita heille ilman Jumalan tahdota mitän wahingota tehdä/ v. 3.
kersca pyhäin Engelitten warjeluxesta/ jotca Jumalan seuracunda walwowat/ v. 10.
osotta Jumalan oman puhen/ joca händäns pelkäwäisille armollisest lupa ystäwydens/ suosions ja suojeluxens/ v. 14.

 

Ps 91:1 JOca corkeimman warjeluxes istu/ ja on Caickiwaldian warjosa.
Ps 91:2 Hän sano HERralle: minun toiwon ja linnan/ minun Jumalan/ johonga minä uscallan.
Ps 91:3 Sillä hän pelasta minun wäijyjän paulasta/ ja wahingollisesta ruttotaudista.
Ps 91:4 Hän kynilläns sinua warjo/ ja sinun turwas on hänen sijpeins alla/ hänen totuudens on keihäs ja kilpi.
Ps 91:5 Ettes pelkäis yön cauhistust/ ja nuolia/ jotca päiwällä lendäwät.
Ps 91:6 Sitä rutto joca pimeisä lijcku/ ja sairautta cuin puolipäiwänä turmele.
Ps 91:7 Waicka tuhannen langeisit siwullas/ ja kymmenen tuhatta sinun oikiallas/ nijn ei se sinuun satu.
Ps 91:8 Ja tosin sinä näet ilos silmilläs/ ja cadzot cuinga jumalattomalle costetan.
Ps 91:9 Sillä HERra on sinun toiwos/ ja ylimmäinen on sinun turwas.
Ps 91:10 Ei sinua cohta mikän paha/ ja ei yhtän waiwa pidä sinun majaas lähestymän.
Ps 91:11 Sillä hän on andanut käskyn Engeleillens sinusta/ että he kätkewät sinua caikisa teisäs.
Ps 91:12 Että he candawat sinua käsisäns/ ettes jalcas kiween louckais.
Ps 91:13 Sinä käyt Lejonin ja kyykärmen päällä/ ja tallat nuoren Lejonin ja Drakin.
Ps 91:14 Että hän minua halais/ nijn minä hänen päästän/ hän tunde minun nimeni/ sentähden minä warjelen händä.
Ps 91:15 Hän rucoile minua/ sentähden minä cuuldelen händä/ hänen tykönäns olen minä tuscasa/ sijtä minä hänen temman pois/ ja saatan hänen cunniaan.
Ps 91:16 Minä rawidzen hänen pitkällä ijällä/ ja osotan hänelle autuuteni.

Vers. 4. Totuudens ) Hänen sanans/ ja armo lupauxens.
v. 6. Rutto ) tällä ymmärretän caicki pahat/ wäkiwalda/ wäärys/ petos/ etc.