Psaltari .

CXII. Psalmi .

 

LAT. CXI. ON OpetusPsalmi/ joca opetta misä totinen autuus ja hywys on täsä mailmas/ nimittäin/ että me oikein pelkäm ja palwelem Jumalata/ eläm HERran käskyn perästä/ ahkeroidzem laupiuden töillä seurata hänen tapans/ v. 1.
joca tämän teke/ hän jalost siunatan/ v. 6.
jumalattomat cadehtiwat sitä/ ja ei menesty/ v. 10.

 

Ps 112:1 Halleluja. AUtuas on se cuin pelkä HERra/ joca hänen käskyjäns sangen himoidze.
Ps 112:2 Hänen siemenens on waldias maan päällä/ hurscasten sugut siunatan.
Ps 112:3 Rickaus ja runsaus on hänen huonesans/ ja hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest.
Ps 112:4 Hurscaille coitta walkeus pimeis/ armolliselda/ laupialda ja wanhurscalda.
Ps 112:5 Autuas on se cuin laupias on/ ja mielelläns laina/ ja sowitta nijn asians ettei hän kenengän tee wääryttä.
Ps 112:6 Sillä hän pysy ijancaickisest/ ei wanhurscas ikänäns unhoteta.
Ps 112:7 Cosca rangaistus tule/ nijn ei hän pelkä/ hänen sydämens uscalda lujasti HERran päälle.
Ps 112:8 Hänen sydämens on wahwistettu ja ei pelkä/ sijhenasti cuin hän näke ilons wihollisistans.
Ps 112:9 Hän hajotta ja anda waiwaisten/ hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest/ hänen sarwens corgotetan cunnialla.
Ps 112:10 Jumalatoin näke sen ja närkästy/ hän pureskele hambaitans ja näändy/ sillä mitä jumalattomat halajawat/ se tyhjäxi tule.

Vers. 4. Walkeus ) se on/ onni ja autuus hädäsä.