Psaltari .

CX. Psalmi .

 

LAT. CIX. JAlo ennustus Christuxest ja hänen waldacunnastans/ joca Zionist alca ja lewiä haman mailman ären/ v. 1.
Christuxen pappeudest/ johonga Jumala hänen on corgottanut/. 4. hänen cuolemastans/ nousemisestans cuolluista ja taiwaseen astumisestans/ että hän corgotetan Jumalan oikialle kädelle/ ja woitta caicki wihollisens/ v. 5.

 

Ps 110:1 HERra sanoi minun HERralleni: istu minun oikialle kädelleni/ sijhenasti cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi.
Ps 110:2 HERra lähettä sinun waldacunnas waldican Zionista/ wallidze sinun wihollistes seas.
Ps 110:3 Sinun woitostas sinun Canssas mielelläns sinulle uhra pyhisä caunistuxisa/ sinun lapses synnytetän sinulle nijncuin caste amuruscosta.
Ps 110:4 HERra on wannonut/ ja ei cadu sitä/ sinä olet Pappi ijancaickisest/ Melchisedechin säädyn jälken.
Ps 110:5 HERra sinun oikialla kädelläs muserta Cuningaita/ hänen wihans aicana.
Ps 110:6 Hän duomidze pacanoitten seas/ hän teke suuret tapot/ hän muserta suurden maacundain päät.
Ps 110:7 Hän juo ojasta tiellä/ sentähden corgotta hän pääns.

Vers. 7. Ojasta ) hän cuole ja nouse jällens cuolluista.