Psaltari .

LXXII. Psalmi.

 

LAT. LXXI. ERinomainen ennustus Christuxest ja hänen waldacunnastans/ josta aewa wanhurscaus/ rauha/ riemu ja ilo caickein surullisten sydämes caswa ja saa wallan/ v. 1.
osotta Christuxen waldacunnan/ että se ulottu coco mailmaan/ ja caicki waldacunnat pitä oleman annetut hänen alans/ v. 8.
mutta ei se tapahdu ilman ristitä ja jumalisten wainota/ joiden weri pitä callina pidettämän/ v. 12.
puhu Uden Testamendin Jumalan palweluxest/ joca Cuningalisten/ pacanoitten ja caiken Canssan seas pitä tehtämän/ v. 15.

 

Ps 72:1 Salomolle. JUmala anna duomios Cuningalle/ ja wanhurscaudes Cuningan pojalle.
Ps 72:2 Että hän weis Canssas wanhurscauteen/ ja auttais sinun radollistas.
Ps 72:3 Wuoret tuocan rauhan Canssalle/ ja cuckulat wanhurscauden.
Ps 72:4 Hänen pitä radollisen Canssan oikeudesa pitämän/ ja köyhiä auttaman/ ja särkemän pilckurit.
Ps 72:5 Sinua peljätän/ nijncauwan cuin Auringo ja Cuu owat/ lapsista nijn lasten lapsijn.
Ps 72:6 Hän astu alas nijncuin sade nijtetylle nijtylle/ nijncuin pisarat jotca maan liottawat.
Ps 72:7 Hänen aicanans wanhurscaus ja suuri rauha cucoista/ sijhenasti ettei Cuuta oleckan.
Ps 72:8 Hän hallidze merestä mereen/ ja wirrasta mailman ärijn.
Ps 72:9 Händä heidän pitä cumartaman jotca corwesa owat/ ja hänen wihollisens pitä tomun nuoleman.
Ps 72:10 Cuningat meren tykö ja luodoist pitä lahjoja candaman/ Cuningat rickast Arabiast ja Sebast pitä annot tuoman.
Ps 72:11 Caicki Cuningat pitä händä cumartaman/ ja caicki pacanat pitä händä palweleman.
Ps 72:12 Sillä hän wapahta huutawaisen köyhän/ ja radollisen/ jolla ei ole auttajata.
Ps 72:13 Hän on armollinen waiwaiselle ja köyhälle/ ja köyhäin sielua hän autta.
Ps 72:14 Hän lunasta heidän sieluns petoxest ja ylöllisest/ ja heidän werens luetan callixi hänen edesäns.
Ps 72:15 Ja hän elä/ ja hänelle annetan culda rickast Arabiasta/ ja händä alati cumarretan/ jocapäiwä kijtetän händä.
Ps 72:16 Maasa ja wuorten cuckuloilla pitä tihkiän tulon oleman/ hänen hedelmäns pitä häälymän nijncuin Libanonin/ ja sen pitä cucoistaman Caupungeisa/ nijncuin ruoho maan päällä.
Ps 72:17 Hänen nimens pysy ijancaickisest/ nijncauwan cuin Auringo on/ ulottu hänen nimens jälkentulewaisille/ ja he tulewat siunatuxi hänen cauttans/ caicki pacanat ylistäwät händä.
Ps 72:18 Kijtetty olcon Jumala/ HERra Israelin Jumala/ joca yxinäns ihmeitä teke.
Ps 72:19 Ja kijtetty olcon hänen cuuluisa nimens ijancaickisest/ ja caicki maa täytettäkön hänen cunniastans/ Amen/ AMEN.

Vers. 6. Nijtetylle nijtylle ) Nijncuin Gideonille tapahtui/ Iud. 6:37.
v. 16. häälymän ) se on/ nijncuin Libanonin wuori on täynäns puita/ ja hääly tuulesta/ nijn täynnä pitä myös Caupungit oleman Ewangeliumin oppia ja saarna.
v. 17. Ulottu ) se on/ hänen nimens pitä saarnattaman ijancaickisest. Dawidin Isain pojan rucousten loppu.

 

Sivusto päivitetty 12/2012