Psaltari .

LXVI. Psalmi.

 

LAT. LXV. DAwid kijttä Jumalata caickinaisten ihmellisten tecoin edestä/ jotca Jumala hänen seuracunnasans on tehnyt/ v. 2.
luettele monet hywät työt cuin HERra sekä muinen että sijtte seuracunnallens on tehnyt/ v. 4.
joista hän lupa hänelle sydämelisen kijtoxen/ v. 13.
ja ilmoitta muille/ että HERra on nähnyt hänen wiattomudens/ ja cuullut händä/ v. 16.

 

Ps 66:1 Dawidin Psalmi ja weisu edelläweisattapa.
Ps 66:2 IHastucat Jumalalle caicki maa/ weisatcat kijtost hänen nimens cunniaxi/ ylistäkät händä suurest.
Ps 66:3 Sanocat Jumalalle: cuinga ihmelliset owat sinun työs/ sinun wihollisildas pitä puuttuman sinun suuren wäkes tähden.
Ps 66:4 Caicki maa cumartacon sinua/ ja weisatcan kijtost sinun nimelles. Sela
Ps 66:5 Tulcat ja cadzocat Jumalan tecoja/ joca nijn ihmellinen on hänen töisäns ihmisten lasten seas.
Ps 66:6 Hän muutta meren cuiwaxi/ nijn että jalcaisin käydän weden ylidze/ sijtä me hänesä iloidzemma.
Ps 66:7 Hän hallidze waldans cautta ijancaickisest/ hänen silmäns cadzelewat Canssoja/ eripuraiset ei pidä woiman corgotta heitäns. Sela.
Ps 66:8 Kijttäkät te pacanat meidän Jumalatam/ cajahtacan hänen kijtoxens äni cauwas.
Ps 66:9 Joca meidän sielum elättä/ ja ei salli meidän jalcojam liucastella.
Ps 66:10 Sillä sinä Jumala olet meitä coetellut/ ja walanut nijncuin hopia waletan.
Ps 66:11 Sinä weit meitä fangiuteen/ ja panit cuorman meidän landehillem.
Ps 66:12 Sinä olet andanut ihmiset meidän päämme päällidze mennä/ me olemma tuleen ja weteen tullet/ mutta sinä weit meitä ulos ja wirgotit.
Ps 66:13 Sentähden minä menen polttouhrilla sinun huonesees/ ja maxan sinulle lupauxeni.
Ps 66:14 Jotca minun huuleni lupaisit/ ja minun suuni puhunut on minun tuscasani.
Ps 66:15 Lihawat polttouhrit minä teen sinulle poldetuista oinaista/ minä uhran sinulle naudat cauristen cansa. Sela.
Ps 66:16 Tulcat/ cuulcat/ te caicki jotca Jumalata pelkät/ minä ilmoitan mitä hän minun sielulleni on tehnyt.
Ps 66:17 Händä minä suullani huusin/ ja ylistin kielelläni.
Ps 66:18 Jos minä jotakin wääryttä pidäisin sydämesäni/ nijn ei HERra minua cuuldelis.
Ps 66:19 Sentähden cuuldele minua Jumala/ ja ota waari minun rucouxeni änestä.
Ps 66:20 Kijtetty olcon Jumala joca ei hyljä minun rucoustani/ eikä käännä hywyttäns pois minusta.

Vers. 3. Puuttuman ) se on/ mitä he aicoiwat sinua wastan.
v. 7. Corgotta ) Ei heidän pidä woittaman eikä pääsemän/ päälle/ waicka cuinga he edespäin astuwat.