Psaltari .

CXV. Psalmi .

 

TÄsä tunnusta Dawid woiton ja pelastuxen tulewan Jumalalda/ ja ei yhdeldäkän ihmisen awulda/ v. 1.
osotta mikä eroitus on oikian ja eläwän Jumalan/ ja pacanain myckäin epäjumalain wälillä/ v. 3.
ja että epäjumalain palweliat owat heidän caltaisens/ v. 8.
neuwo Israelin Canssa ja coco Jumalan seuracunda/ toiwoman ainoaan ja oikiaan Jumalaan/ v. 9.
iloidze/ että Jumala nijtä jotca händä rucoilewat siuna yldäkylläisest/ v. 12.
ja sentähden seuracunnaldans ylistetän ja cunnioitetan/ v. 17.

 

Ps 115:1 EI meille HERra/ ei meille/ waan sinun nimelles anna cunnia/ sinun armos ja totudes tähden.
Ps 115:2 Mixi pacanat sanowat: cusa on nyt heidän Jumalans ?
Ps 115:3 Mutta meidän Jumalam on taiwasa/ mitä ikänäns hän tahto/ sitä hän teke.
Ps 115:4 Waan heidän epäjumalans owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 115:5 Heillä on suu ja ei puhu/ heillä owat silmät ja ei näe.
Ps 115:6 Heillä owat corwat/ ja ei cuule/ heillä owat sieramet ja ei he haista.
Ps 115:7 Heillä owat kädet ja ei rupe/ heillä owat jalat ja ei käy/ ja ei puhu heidän curcustans.
Ps 115:8 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
Ps 115:9 Mutta Israel toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:10 Aaronin huone toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:11 Jotca HERra pelkäwät toiwocan myös HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:12 HERRA muista meitä ja siuna meitä/ hän siuna Israelin huonen/ hän siuna Aaronin huonen.
Ps 115:13 Hän siuna ne cuin HERra pelkäwät/ sekä pienet että suuret.
Ps 115:14 HERRA siunatcon teitä enämmin ja enämmin/ teitä ja teidän lapsian.
Ps 115:15 Te oletta HERran siunatut/ joca taiwan ja maan on tehnyt.
Ps 115:16 Taiwas on coconans HERran/ mutta maan on hän ihmisten lapsille andanut.
Ps 115:17 Cuollet ei taida sinua HERra kijttä/ eikä ne jotca menewät alas hiljaisuteen.
Ps 115:18 Mutta me kijtäm HERra/ hamast nyt ja ijancaickiseen. Halleluja.