Psaltari .

XLVI. Psalmi .

 

LAT. XLV. KIitos ja LohdutusPsalmi/ josa Jumalan seuracunda rohkiast turwa Jumalan armoon caickinaises waaras ja tuscas/ ja ei pelkä/ waicka coco mailma huckuis/ v. 2.
sillä hän on Jumalan Caupungisa/ josa sen korkeimman asuinsia on/ ja HERra Zebaoth on hänen turwans/ v. 5.
sano Jumalan puhuwan ja lupawan seuracunnallens awun ja woiton wihollisians wastan/ v. 11.

 

Ps 46:1 Corahn lasten weisu/ nuorudest/ edelläweisattapa.
Ps 46:2 JUmala on meidän turwam ja wäkewydem/ joca on sowelias apu tuskisa.
Ps 46:3 Sentähden en me pelkä/ jos wielä mailma huckuis/ ja wuoret keskelle merta wajoisit.
Ps 46:4 Waicka wielä meri pauhais ja lainedis/ nijn että sijtä pauhinasta mäet cukistuisit. Sela.
Ps 46:5 Cuitengin on Jumalan Caupungi ihana wirtoinens/ josa corkeimman pyhät asumiset owat.
Ps 46:6 Jumala on hänen tykönäns/ sentähden se kyllä pysy/ Jumala autta händä warahin.
Ps 46:7 Pacanain pitä hämmästymän ja waldacunnat langeman/ ja maa hucku cosca hän änens anda.
Ps 46:8 HERra Zebaoth on meidän cansam/ Jacobin Jumala on meidän tukem. Sela.
Ps 46:9 Tulcat ja cadzocat HERran tecoja/ joca maan päällä sencaltaiset häwityxet teke.
Ps 46:10 Joca hillidze sodat caikes mailmas/ joca joudzen särke ja ricko keihät/ ja rattat tulesa poltta.
Ps 46:11 Lacatcat ja tundecat minua Jumalaxi/ minä olen woittawa cunnian pacanain seas/ ja minä yletän maan päällä.
Ps 46:12 HERRA Zebaoth on meidän cansam/ Jacobin Jumala on meidän tukem. Sela.

Vers. 7. änens anda ) se on/ cosca hän jylise.