Psaltari .

LIII. Psalmi .

 

LAT. LII. TÄsä Psalmisa on se oppi cuin 14. Psalmisakin/ ja walitta/ että jumalatoinda ja surutoinda Epicurusta jocapaicas löytän monda/ v. 1.
kirjoitta heidän pahat aiwoituxens jumalisia wastan/ ja uhca heitä rangaistuxella/ v. 5.
mutta jumalisille lupa hän autuuden ja awun taiwast/ v. 8.

 

Ps 53:1 Dawidin opetus/ Chuoris edelläweisattapa/ Mahelathin päälle.
Ps 53:2 TYhmät sanowat sydämisäns: ei Jumalata oleckan/ ei he mitän kelpa ja owat ilkeys heidän menoisans/ ei yxikän joca hywä teke.
Ps 53:3 Jumala cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ että hän näkis jos jocu olis ymmärtäwäinen/ joca Jumalata edzis.
Ps 53:4 Mutta he owat caicki wilpistellet/ ja caicki owat kelwottomat/ ei ole yxikän joca hywä teke/ ei ainoacan.
Ps 53:5 Eiköst pahantekiät sitä huomaidze ? jotca minun Canssani syöwät/ idziäns rawita/ waan ei he rucoile HERra.
Ps 53:6 Siellä he pelkäisit cusa ei mitän peljättäpä ollut: sillä Jumala hajotta waatiwaisten luut/ sinä häwäiset heitä/ että Jumalakin cadzo heitä ylön.
Ps 53:7 Oi/ jos apu tulis Zionist Israelille/ ja Jumala hänen fangitun Canssans päästäis/ nijn Jacob iloidzis ja Israel riemuidzis.

Vers. 7. Apu Zionist ) se on/ Messias.