Psaltari .

XXVIII. Psalmi .

 

LAT. XXVII. ON RucousPsalmi/ ettei Jumala sallis händä wieteldä nijldä jotca mielin kielin puhuwat/ ja teeskelewät idzens ystäwällisexi/ mutta cuitengin on paha mieles/ v. 1.
rucoile/ että Jumala costais heille/ nijncuin he ansainnet owat/ v. 4.
ylistä HERra/ joca händä armollisest on cuullut/ v. 6.
ja anda hänen halduns coco seuracundans/ v. 9.

 

Ps 28:1 Dawidin Psalmi. COsca minä huudan sinua HERra/ minun uscalluxen/ nijn älä waickene minulle/ että ( coscas waickenet minusta ) minä tulen heidän caltaisexens/ jotca hautaan menewät.
Ps 28:2 Cuule minun rucouxeni äni/ cosca minä huudan sinua/ cosca minä nostan käteni sinun pyhä Chuorias päin.
Ps 28:3 Älä wedä minua jumalattomain ja pahointekiäin secaan/ jotca lähimmäistens cansa puhuwat ystäwällisest/ waan pahutta on heidän sydämisäns.
Ps 28:4 Anna heille heidän työns perän/ ja heidän pahan menons perän/ anna heille heidän kättens töiden perän/ maxa heille ansions perästä.
Ps 28:5 Sillä ei he ota waari HERran töistä/ eikä hänen käsialoistans/ sentähden ricko hän heitä ja ei rakenna heitä.
Ps 28:6 Kijtetty olcon HERra: sillä hän on cuullut minun rucouxeni änen.
Ps 28:7 HERRA on minun wäkewyden ja kilpen/ häneen minun sydämen toiwo/ ja minä olen autettu/ ja minun sydämen riemuidze/ ja minä kijtän händä weisullani.
Ps 28:8 HERRA on heidän wäkewydens/ hän on wäkewä/ joca woideltuans autta.
Ps 28:9 Auta Canssas ja siuna perimises/ ja rawidze heitä/ ja corgota heitä ijancaickisest.