Psaltari .

CXXVI. Psalmi .

 

LAT. CXXV. KIitos/ sen sanomattoman ilon ja riemun edestä/ joca Israelin lapsille oli tapahtunut/ cosca he wapadettin Babelin fangeudesta/ v. 1.
ja harras rucous/ että Jumala hänen seuracundans sencaltaises menestyxes armollisest warjelis/ v. 4.
ja waicka suuri suru on ollut/ nijn on suurembi riemu seurannut/ v. 5.

 

Ps 126:1 Weisu corkeimmas Chuoris. COsca HERra päästä Zionin fangit/ nijn me olemma nijncuin unda näkewäiset.
Ps 126:2 Silloin meidän suum naurolla täytetän/ ja meidän kielem on täynäns riemua/ silloin sanotan pacanoisa: HERra on suuria heidän cohtans tehnyt.
Ps 126:3 HERra on suuria tehnyt meidän cohtam: sillä me olemma iloiset.
Ps 126:4 HERra käännä meidän fangiuxem/ nijncuins wirrat eteläs cuiwannut olet.
Ps 126:5 Jotca kyyneleillä kylwäwät/ ne ilolla nijttäwät.
Ps 126:6 He menewät ja itkewät/ ja wiewät ulos callin siemenen/ ja tulewat riemulla/ ja tuowat heidän lyhtens.

Vers. 1. Unda näkewäiset ) se on/ ilo on nijn suuri/ että työläst uscotan/ ja se on nijncuin me unexuisimme/ ja ei olis tosi.
v. 4. Eteläs ) cosca hän punaisen meren cuiwais.