Psaltari .

XXIII. Psalmi .

 

Lat. XXII. DAwid ylistä Jumalata/ että hän on oikia paimen/ v. 1.
joca johdatta sielun terwelliselle laituimelle/ ja wirwotta hänen tuorella wedellä/ suojele caikisa murheisa/ ja idze cuolemasakin/ v. 4.
hän on myös oikia holhoja/ joca ruocki hänen terwellisellä rualla/ woitele hänen pääns Pyhän Hengen öljyllä/ v. 6.
ja täyttä hänen caikella hengellisellä ja ruumillisella siunauxella v. 7.

 

Ps 23:1 Dawidin Psalmi. HERra on minun paimenen/ ei minulda mitän puutu.
Ps 23:2 Hän caidze minua wiherjäises niitysä/ ja wie minua wirgottawan weden tygö.
Ps 23:3 Minun sieluni hän wirgotta/ hän wie minun oikialle tielle/ hänen nimens tähden.
Ps 23:4 Ja waicka minä waellaisin pimiäsä laxosa/ en minä pelkäis mitän pahutta ettäs olet cansani/ sinun widzas ja sauwas minun tukewat.
Ps 23:5 Sinä walmistat minulle pöydän/ minun wihollisteni cohdalle/ sinä woitelet minun pääni öljyllä/ ja sinä panet täyten minulle.
Ps 23:6 Hywyys ja laupius noudattawat minua caiken elinaicani/ ja minä asun HERran huonesa ijancaickisest.