Psaltari .

LXI. Psalmi.

 

LAT. LX. ON RucousPsalmi/ cuinga alammaisten pitä rucoileman Esiwallan menestyxest/ andaman Cuningan Jumalan halduun/ ja coco hallituxen/ joca aina jumalisia Cuningoita autta/ hän olis myös luja wahwistus Cuningan wihollisia wastan/ v. 2.
annais hänelle pitkän ijän/ ja osotais hywyden ja uscollisuden/ v. 7.
josta he owat welcapäät Jumalata kijttämän/ v. 9.
Jumalisen Esiwallan tule myös tällä tawalla rucoilla.

 

Ps 61:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa candeleilla.
Ps 61:2 CUuldele HERra minun huuton/ ja ota waari minun rucouxistani.
Ps 61:3 Täällä alhalla maan päällä huudan minä sinua/ cosca minun sydämen ahdistuxes on/ wie minua sijs corkialle calliolle.
Ps 61:4 Sillä sinä olet minun turwan/ wahwa torni minun wihollisteni edes.
Ps 61:5 MInä asun sinun majasas ijancaickisest/ ja uscallan sinun sijpeis ala. Sela.
Ps 61:6 Sillä sinä Jumala cuulet minun lupauxeni/ ja maxat hywästi nijlle jotca nimeäs pelkäwät.
Ps 61:7 Sinä annat Cuningalle pitkän ijän/ että hänen wuotens olisit sucucunnasta nijn sucucundaan.
Ps 61:8 Että he alati istuwana pysyisit Jumalan edes/ osota hänelle hywyttä ja totutta/ jotca händä warjelisit.
Ps 61:9 Nijn minä weisan kijtost sinun nimelles ijancaickisest/ maxaxeni minun lupaustani päiwä päiwäldä.

Vers. 1. Seppelin cuckaisest ) se on/ callis ja caunis cappale tehty nijncuin cuckainen/ nijn hän cudzu täsä waldacundans.
v. 3. Duomaritten ja Cuningasten Historiat todistawat/ että Ruhtinat usiast owat herätetyt/ jotca lewon ja pelastuxen tälle Canssalle saatit.
v. 8. Jaan ) se on/ minä luen mitä Canssa minulla on.
v. 9. Pääruhtinan ) Sillä Juda oli Cuningalinen sucu.
v. 10. Pesinpatan ) se on/ minun alemmaisen.
v. 11. Wahwaan Caupungijn ) cudzutan caicki/ johonga jocu turwa.
v. 12. Sotawäen ) se on/ ei meidän woimallam/ waan sinun woimallas teet sinä caicki mitäs meille teet.