Psaltari .

XXX. Psalmi .

 

LAT. XXIX. ON kijtos/ että Jumala pelasti hänen/ ei ainoastans ruumillisest taudist/ mutta myös rascast sielun ahdistuxest/ jolla Perkele händä cowin waiwais/ v. 2.
neuwo/ caickia pyhiä kijttämän HERra/ jonga wiha on silmän räpäyxen/ ja joca racasta elämätä/ v. 5.
tunnusta myötäkäymises ollens surutoinna/ ja wihoittanens Jumalan/ ja nijn rangaistuxen tuottanens päällens/ v. 7.
mutta cosca hän rucoili/ cuuli HERra händä/ v. 9.
lupa hänelle kijtoxen/ v. 12.

 

Ps 30:1 Psalmi weisattapa Dawidin huonen wihkimises.
Ps 30:2 MInä ylistän sinua HERra: sillä sinä olet corgottanut minua/ et myös salli iloita wiholliseni minusta.
Ps 30:3 HERra minun Jumalan/ cosca minä huusin sinua/ nijns teit minun terwexi.
Ps 30:4 HERra sinä weit minun sieluni ulos helwetist/ sinä olet minun eläwänä pitänyt/ nijden mennes cuoppaan.
Ps 30:5 Pyhät/ weisatca kijtost HERralle/ ja kjttäkät händä pyhydens muistoxi.
Ps 30:6 Sillä hänen wihans wijpy silmän räpäyxen/ ja ihastu elämäst/ ehtona on itcu/ mutta amulla ilo.
Ps 30:7 Mutta minä sanoin myötäkäymisesäni: en minä ikänäns cukisteta.
Ps 30:8 Sillä sinä HERra olet hywäsä tahdosas minun wuoreni wahwistanut/ mutta coscas caswos peitit/ nijn minä hämmästyin.
Ps 30:9 Sinua HERra minä huudan/ ja HERra minä rucoilen.
Ps 30:10 Mitä hywä minun cuoltuani weresäni on ? kijttänekö myös tomu sinua ja ilmoittaneco sinun totudes ?
Ps 30:11 HERRA cuule ja ole minulle armollinen/ HERra ole minun auttajan.
Ps 30:12 Sinä olet muuttanut minun walituxeni iloxeni/ sinä olet rijsunut minun säckini/ ja wyötit minun riemulla.
Ps 30:13 Että minun cunnian weisais sinulle kijtost/ ja ei waickenis/ HERra minun Jumalan/ minä kijtän sinua ijancaickisest.

Vers. 6. Ihastu ) Ei hän wihastu sydämestäns/ hän edzi sillä meidän parastam ja ei cuolemata/ nijncuin näky.
v. 13. Cunnian ) minun kielen ja candeleni/ jolla minä sinua kijtän.