Psaltari .

XCV. Psalmi .

 

LAT. XCIV. TOinen neuwo/ että caickinainen Canssa pitä ilolla oleman Christuxelle suurelle Cuningalle kijtollinen/ v. 1.
muistaman ja tutkiman Jumalan suuria hywiä töitä/ v. 3.
rucoileman händä/ ja hänen pyhän sanans perän mielelläns elämän/ v. 6.
muutoin he uppiniscaisten Judalaisten cansa/ joiden pahutta hän walitta/ ei tule ikänäns lewollisuteen/ v. 8.

 

Ps 95:1 TUlcat/ riemuitcam HERralle/ ja iloitcam meidän autuudem turwalle.
Ps 95:2 Tulcam hänen caswons eteen kijtoxella/ ja riemuitcam hänelle lauluilla.
Ps 95:3 Sillä HERra on suuri Jumala/ ja suuri Cuningas caickein jumalitten päällä.
Ps 95:4 Sillä hänen kädesäns on caicki mitä maa canda/ ja wuorten cuckulat owat myös hänen.
Ps 95:5 Sillä hänen on meri/ ja hän on sen tehnyt/ ja hänen kätens owat cuiwan walmistanet.
Ps 95:6 Tulcat/ cumartacam ja polwillem langetcam/ ja maahan laskecam HERran meidän luojam eteen.
Ps 95:7 Sillä hän on meidän Jumalam/ ja me hänen elatus Canssans/ ja hänen kättens lauma.
Ps 95:8 Tänäpän/ jos te cuuletta hänen änens/ nijn älkät paaduttaco sydämitän/ nijncuin Meribas tapahtui/ nijncuin Massas corwesa.
Ps 95:9 Cusa teidän Isänne minua kiusaisit/ coettelit minua/ ja näit myös minun teconi.
Ps 95:10 Että minä neljäkymmendä ajastaica kärsein waiwa täldä Canssalda/ ja sanoin: se on sencaltainen Canssa/ jonga sydämet aina exyä tahtowat/ ja jotca minun tietäni ei tahtonet oppia.
Ps 95:11 Joille minä wihoisani wannoin: ettei heidän pidä minun lepooni tuleman.

Vers. 5. Cuiwan ) se on/ maan.