Psaltari .

CXXVII. Psalmi .

 

LAT. CXXVI. ON OpetusPsalmi/ ettei mailmallinen hallituswirca/ eikä talon meno menesty eli enäne ihmisen nopeudella/ ahkerudella ja toimella/ waan ainoastans Jumalan siunauxella/ v. 1.
opetta lapset olewan Jumalan lahjan/ v. 4.
ja sen olewan autuan/ joca nijllä lahjoitetan/ v. 6.

 

Ps 127:1 Salomon weisu corkeimmas Chuoris. JOs ei HERra huonetta rakenna/ nijn he huckan työtä tekewät/ jotca sitä rakendawat.
Ps 127:2 Jos ei HERra Caupungita warjele/ nijn wartiat huckan walwowat.
Ps 127:3 Se on turha että te warhain nouset ja hiljain maata menet/ ja suurella työllä elatuxen walmistatte: sillä hän anda ystäwillens heidän maatesans.
Ps 127:4 Cadzo/ lapset owat HERran lahja/ ja ruumin hedelmä on ando.
Ps 127:5 Cuin nuolet wäkewän kädesä/ nijn owat nuorucaiset.
Ps 127:6 Autuas on se jonga wijni on nijtä täynäns/ ei ne häwäistä/ cosca heillä wihollistens cansa portisa tekemist on.