Psaltari .

LII. Psalmi .

 

LAT. LI. ON lohdutusPsalmi/ tyranneja ja Jumalan seuracunnan wihollisia wastan/ sencaltaisia cuin Doeg oli/ joiden pahutta ja tuimutta hän cowast soima/ v. 3.
uhca heille rangaistusta/ v. 7.
lohdutta caickia jumalisia/ että he saawat nähdä wihollistens cadotuxen/ v. 8.
ja kijttä sen edestä Jumalata/ v. 11.

 

Ps 52:1 Dawidin opetus edelläweisattapa/ cosca Edomeri Doeg tuli ja sanoi Saulille: Dawid on tullut Abimelechin huoneseen.
Ps 52:2 MItäs kerscat sinä wäkewä/ ettäs taidat wahingoita ? että cuitengin Jumalan laupius wielä jocapäiwä pysy.
Ps 52:3 Sinun kieles ongi wahingota/ ja leicka walhellans nijncuin teräwä partaweidzi.
Ps 52:4 Sinä puhut pikemmin paha cuin hywä/ ja walhetta cuin oikeutta. Sela.
Ps 52:5 Sinä puhut mielelläs caickia mitä cadotuxeen sopiwat/ wäärälla kielellä.
Ps 52:6 Sentähden Jumala särke sinun aiwa coconans/ ja murenda sinun/ ja majasta temma sinun ulos/ ja häwittä sinun eläwitten maalda. Sela.
Ps 52:7 Wanhurscat näkewät sen ja pelkäwät/ ja naurawat händä.
Ps 52:8 Cadzo/ tämä on se mies/ joca ei pitänyt Jumalata hänen turwanans/ waan uscalsi suuren rickauteens/ ja oli wäkewä wahingota tekemän.
Ps 52:9 Mutta minä pysyn nijncuin hedelmälinen öljypuu Jumalan huonesa/ minä uscallan Jumalan laupiuteen/ aina ja ijancaickisest.
Ps 52:10 Minä kijtän sinua ijancaickisest/ ettäs sen teit/ ja minä odotan sinun nimes: sillä sinun pyhäs iloidzewat sijtä.

Vers. 3. Wahingota ) Ettäs saattaisit muita wahingoon ja onnettomuteen.
v. 6. Aiwa coconans ) Neljä widzausta hän luettele/ ettei hänellä oleman pidä: huonet/ tawarat/ Caupungit ja maat.