Psaltari .

XXXVI. Psalmi .

 

LAT. XXXV. ON opetus ja lohdutusPsalmi/ josa Dawid osotta caickein ulcocullattuin ja jumalattomain luonnon/ v. 2.
lohdutta hywiä Jumalan hywydellä ja laupiudella/ joita hän täsä nijn suurest ylistä/ sijtä paljost hywydest joca heille täsä ja tulewaises elämäs tapahtu/ v. 7.
toiwotta/ että Jumala aina andais hywillä olla laupiudens/ ja rangaisis wericoiria ja jumalattomia/ v. 12.

 

Ps 36:1 Dawidin HERRAN palwelian Psalmi/ edelläweisattapa.
Ps 36:2 SE on sydämestäni sanottu jumalattomain menosta/ ettei he ensingän Jumalata pelkä.
Ps 36:3 Hän liehacoidze idzelläns nijncauwan että hänen wihattapa pahudens ilmandu.
Ps 36:4 Caicki heidän oppins on wahingolinen ja walhe/ ei he myös salli heitäns neuwoa/ että he jotakin hywä tekisit.
Ps 36:5 Mutta he ajattelewat wuoteisans wahingota/ ja pysywät wahwast pahalla tiellä/ ja ei he mitän paha carta.
Ps 36:6 HERRA/ sinun laupiudes ulottu nijn lewiäldä cuin taiwas on/ ja sinun totudes nijn awaralda cuin pilwet juoxewat.
Ps 36:7 Sinun wanhurscaudes on nijncuin Jumalan wuori/ ja sinun oikeudes nijncuin suuri sywyys/ HERra sinä autat sekä ihmiset että eläimet.
Ps 36:8 Cuin callis on sinun hywydes Jumala/ että ihmisten lapset sinun sijpeis warjon ala uscaldawat.
Ps 36:9 He juopuwat sinun huones runsast tawarast/ ja sinä juotat heitä hecumalla nijncuin wirralla.
Ps 36:10 Sillä sinun tykönäs on eläwä lähde/ ja sinun walkeudesas me näemme walkeuden.
Ps 36:11 Lewitä laupiudes nijlle jotca sinun tundewat/ ja sinun wanhurscaudes toimellisille.
Ps 36:12 Älä salli minua tallatta coreilda/ ja jumalattomain käsi älkön minua cukistaco.
Ps 36:13 Waan anna pahointekiät sijhen langeta/ että he syöstäisin pois/ ja ei seisoalla pysyis.

Vers. 2. Sydämestäni ) Cosca minä sanon täyden toden/ nijn jumalattomat owat olewanans hywät ja pyhät/ mutta he owat cuitengin aiwa suckelat ja petolliset.
v. 5. Wuoteisans ) se on/ ilman hellittämätä ja lackamata.
v. 7. Wuori ) se on/ wahwa ja woittamatoin.
v. 10. Walkeudesas ) se on/ lohdutuxesa ja ilosa.